Jubileumsymposium ‘Tussen brein en onderbuik’

Het Ctgb bestaat dit jaar 25 jaar als onafhankelijke beoordelingsautoriteit. Dat willen we vieren met een symposium over een maatschappelijk relevant thema.

Op woensdagmiddag 7 november organiseren wij het symposium ‘Risicobeoordeling gewasbescherming en biociden: tussen brein en onderbuik’. Dit gaat over het ervaren spanningsveld tussen de wetenschappelijke risicobeoordeling en de groeiende maatschappelijke betrokkenheid bij risico en veiligheid waarin emotie een belangrijke rol speelt. Drie inleiders spreken over risicobeoordeling, risicoperceptie en ervaringen daarmee uit de praktijk. Daarna volgt er een discussie met de zaal. Het symposium wordt afgesloten met een drankje.

Dit symposium is interessant voor iedereen die te maken heeft met het raakvlak van risicobeoordeling en -management en de (publieke) perceptie daarvan, zoals het management van bedrijven met toelatingen bij het Ctgb, brancheorganisaties, maar ook toxicologen, public affairs- en communicatieadviseurs. Met onderstaand formulier kunt u zich aanmelden.

Aanmelden voor symposium ‘Tussen brein en onderbuik’

Aanmelding(verplicht)
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor correspondentie over deze aanmelding.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw informatie wordt niet met derden gedeeld en uitsluitend gebruikt om uw vraag en /of verzoek te beantwoorden. Voor het bewaren van uw gegevens gelden wettelijke bewaartermijnen (zie Privacypagina). Na het verstrijken hiervan worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Akkoordverklaring(verplicht)