Bekendmakingen collegebesluiten gewasbeschermingsmiddelen d.d. 24 oktober 2018

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

15689 N

VINTEC
(wederzijdse erkenning)

Trichoderma atroviride strain SC1

Bi-PA N.V.

Na het afronden van de zienswijzeprocedure wordt dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik toegelaten voor een dompelbehandeling in de teelt van druiven (bedekte teelt, boomkwekerij).

15714 N

Ikanos

nicosulfuron

Nufarm B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een na opkomst behandeling in de teelt van mais

15699 N

DIFURE SOLO (wederzijdse erkenning)

difenoconazool

Globachem N.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een na opkomst toepassing in suikerbieten.

15711 N

Priaxor EC

(wederzijdse erkenning)

fluxapyroxad en pyraclostrobine

BASF Nederland B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale, zomertarwe, zomergerst en haver.

15717 N

Toreda

(wederzijdse erkenning)

Bacillus amyloliquefaciens MBI 600

BASF Nederland B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van druif (onbedekte teelt).

15700 N

SPITFIRE

(wederzijdse erkenning)

florasulam en fluroxypyr

Dow AgroSciences B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een naopkomstbehandeling in de teelt van wintergraan (m.u.v. spelt en kanariezaad), zomergraan (m.u.v. rogge), graszaadteelt en cultuurgrasland.

15732 N

Sanium Spray

flupyradifurone

SBM Développement SAS

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor niet-professioneel gebruik wordt toegelaten voor bespuiting van de plant in appel (buiten), druif (buiten), courgette, komkommer (binnen), aubergine, tomaat, paprika (binnen), sierbeplanting (buiten), kamerplanten, kuipplanten (binnen).

15728 N

Conviso One

(wederzijdse erkenning)

foramsulfuron en thiencarbazone-methyl

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van suikerbieten die door klassieke veredeling resistent zijn tegen de werkzame stoffen.

15731 N

SUNFIRE

flufenacet

Mitsui Agriscience Inter-national S.A./N.V.Ireland

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in wintergranen (wintertarwe, wintergerst, winterrogge en triticale).

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

13440 N

Scelta (kleine toepassing)

cyflumetofen

Certis Europe B.V.

Dit mijtenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt

uitgebreid in de teelt van:

 • Aardbei, vermeerderingsteelt (onbedekte teelt)
 • Braam- en framboosachtigen
 • Dahlia (onbedekte teelt)

W4

n.v.t.

n.v.t.

15307 N

Kudos (kleine toepassing)

prohexadion-calcium

Fine Agro-chemicals Ltd.

Het betreft een middel voor professioneel gebruik en wordt toegepast als groeiregulator.

De wijziging betreft

 • de toelating in de teelt van kersen (zoete en zure kers).

W.1

n.v.t.

n.v.t.

14612 N

Smartgrass

gibberellinezuur

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegepast als groeiregulator.

De wijziging betreft de toelating in graszodenteelt.

W.2

n.v.t.

n.v.t.

13854 N

Karma (kleine toepassing)

kalium water-stofcarbonaat

Certis Europe B.V.

Deze fungicide voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van voederbiet, wintergerst, winterrogge, triticale, spelt, kanariezaad, zomerrogge, haver, oliehoudende zaden, vezelgewassen, witlof (pennenteelt), cichorei, hop, steenvruchten (onbedekte teelt), sla Lactuca spp., andijvie, spinazieachtigen, boon met peul, boon zonder peul, erwt met peul, erwt zonder peul, vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare schil (onbedekte teelt), vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet-eetbare schil, sluitkool, spruitkool, bloemkool, broccoli, bladkoolachtigen, stengelkool, wortel- en knolgewassen (bedekte teelt), kruidenteelt vers of gedroogd, bloemisterijgewassen (onbedekte teelt), gerbera (bedekte teelt), laanbomen, sierheesters, bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt), vaste plantenteelt (onbedekte teelt), bloemenzaadteelt, veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen kruiden en sierteeltgewassen.

W.4

n.v.t.

n.v.t.

14883 N

Met52 OD (kleine toepassing)

Metarhizium anisopliae stam F52

Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen

Dit insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met:

 • de toelating als gewasbehandeling in vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (onbedekte teelt), vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet-eetbare schil (onbedekte teelt), bolbloemen en knolbloemen (bedekte teelt), snijbloemen (bedekte teelt), boomkwekerijgewassen (bedekte teelt), sierheesters (onbedekte teelt), heide soorten (onbedekte teelt), bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt), vruchtbomen en –struiken (onbedekte teelt), vaste planten (bedekte teelt), vaste planten (onbedekte teelt).
 • de toelating als grondbehandeling in oliehoudende zaden, peulvruchten, lupine (peulvrucht), veldboon (peulvrucht), vezelgewassen, witlof (pennenteelt), chicorei, graszodenteelt, klein fruit, kiwi, bladgroenten, koolgewassen (bedekte teelt), wortel-en knolgewassen, asperge, kruidenteelt vers of gedroogd, gladiool (onbedekte teelt), bloemisterijgewassen (grondgebonden bedekte teelt), bloemisterijgewassen (onbedekte teelt), boomkwekerijgewassen (bedekte teelt), vaste plantenteelt, veredelingsteelt en zaadteelt (bedekte teelt), onbedekte teelt van: veredeling en zaadteelt van groentegewassen, fruitgewassen, kruiden, sierteeltgewassen, bieten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergewassen en witlof, chicorei, boekweit, hop en meekrap.
 • de toelating als aangietbehandeling inpotplanten (bedekte teelt), boomkwekerijgewassen (containerteelt), vaste planten (containerteelt).
 • de toepassing als grondbehandeling in de teelt van wortel- en knolgewassen en de toepassing als aangietbehandeling in de bedekte teelt van potplanten is als uitzonderlijke behoefte gedefinieerd conform artikel 3 lid 26(b) VO1107/2009.

W.1

n.v.t.

n.v.t.

Renewals en herregistratie gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

13404 N

MOVENTO

spirotetramat

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel voor professioneel wordt toegepast in de onbedekte teelten van witlof (pennenteelt), appel , peer , kers , pruim, aardbei, sla Lactuca  spp., andijvie, spinazie-achtigen, koolgewassen, uien, sjalotten, bloembol- en bloemknolgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste plantenteelt, vezelgewassen, pitvruchten m.u.v. appel en peer, steenvruchten m.u.v. kers en pruim, druif, braam- en fraamboosachtigen (Rubus spp.), veldsla, rucola, aromatische kruidgewassen, medicinale kruidgewassen, bloemisterijgewassen (onbedekte teelt) en teelt van veredeling en bloemzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergewassen, witlof (pennenteelt), cichorei, boekweit, meekrap en olifantsgras; en in de bedekte teelten van spinazie-achtingen en chrysant

Bij de herregistratie vervallen bestaande toepassingen in boon met peul, erwt met peul en in de zaadteelt van hop en worden nieuwe voorschriften met betrekking tot vervoedering van behandeld gewas, voor driftbeperking ter bescherming van bijen, niet-doelwit arthropoden en niet-doelwitplanten en resistentiemanagement opgenomen in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift.

W.5

02-05-2019

02-11-2019

Overig gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

12504 N

Collis

boscalid en kresoxim-methyl

BASF Nederland B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt gewijzigd als volgt:

 • De wijziging van de term dompelbehandeling in de onbedekte gladiolen teelt naar de in de branche gebruikte term “plantgoed-behandeling d.m.v. dompelen”;
 • Uitbreiding van de maanden waarin het middel mag worden toegepast in de onbedekte teelt van bloembol- en bloemknolgewassen naar maart t/m augustus;
 • Toevoegen van productstewardshipzinnen
 • Het verwijderen van de zin:“Om resistentie ontwikkeling te voorkomen, het middel alleen met de volle dosering toepassen”

W.10

02-05-2019

02-05-2020

9364 N

Topaz 100 EC

penconazool

Syngenta Crop Protection B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de onbedekte teelt van appel, peer, aardbei, druif, courgette en rozen; in de bedekte teelt van courgette en in de bedekte niet-grond gebonden teelt van aardbei, komkommer, aubergine, tomaat, paprika, rozen en gerbera.

De wijziging betreft een aanpassing van de drift beperkende maatregelen voor waterorganismen op het Wettelijk Gebruiksvoorschrift in lijn met het Activiteitenbesluit. 

W.10

n.v.t.

n.v.t.

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

13155N

HG Onkruidweg

Glyfosaat

HG International B.V.

16-12-2018

16-06-2019

16-06-2020

13471 N

GLY-7,2

Glyfosaat

Cheminova A/S

16-12-2018

16-06-2019

16-06-2020

13188 N

GREENFIX NW READY TO USE

Glyfosaat

Cheminova A/S

16-12-2018

16-06-2019

16-06-2020

12634 N

Onkruiddoder DRE

Glyfosaat

Denka Registrations B.V.

16-12-2018

16-06-2019

16-06-2020

12595 N

Glyfos Envision 7.2 g/l

Glyfosaat

Cheminova A/S

16-12-2018

16-06-2019

16-06-2020

12594 N

Glyfos Envision 120 g/l

Glyfosaat

Cheminova A/S

16-12-2018

16-06-2019

16-06-2020

13379 N

Latitude

Silthiofam

Certis Europe B.V.

01-07-2019

01-12-2019

01-04-2020

12599 N

MOGETON

Quinoclamine

Bayer CropScience S.A.-N.V.

31-12-2018

30-06-2019

30-06-2020

12859 N

Consento

Fenamidone en propamocarb hydrochloride

Bayer CropScience S.A.-N.V.

14-02-2019

14-08-2019

14-11-2019

12824 N

Fenomenal

Fosethyl-aluminium en fenamidone

Bayer CropScience S.A.-N.V.

14-02-2019

14-08-2019

14-11-2019

15025 N

Pro-Captan 80% WG

Captan

Robbin Aalbers Agrochemical Trading

28-09-2018

28-11-2018

28-07-2019