Aangepaste intake gewasbeschermingsmiddelen van start

In november startte de pilot met de verkorte hersteltermijnen voor de aanvrager van een gewasbeschermingsmiddel tijdens de intakefase. Eerder bleek namelijk dat hier de meeste winst valt te boeken waarmee de totale doorlooptijd voor het afhandelen van een aanvraag kan worden verkort. De wijziging van deze werkwijze is nu geformaliseerd in het nieuwe Bestuursreglement toelatingsprocedure gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2018. Dit bestuursreglement is vandaag – 17 december – in de Staatscourant gepubliceerd.

Hersteltermijnen intake fase

Tijdens de intake wordt de focus uitsluitend op de beoordeelbaarheid van het aanvraagdossier gericht. Een dossier dat volledig en consistent is opgebouwd, is goed beoordeelbaar. Als tijdens de intake blijkt dat essentiële onderdelen ontbreken wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld om in een beperkte tijd het dossier aan te vullen:

  • één week voor het aanleveren of voor het aanvullen van het wettelijk gebruiksvoorschrift dan wel van de tabel Goed landbouwkundig gebruik; (WG en GAP);
  • twee weken voor het aanleveren van ontbrekende gegevens dan wel om evident onbruikbare gegevens van de aanvraag te vervangen.

Deze termijnen kunnen alleen worden verlengd indien het gebrek niet aan de aanvrager is toe te rekenen dan wel niet voor risico van de aanvrager behoort te komen.

Als na de hersteltijd nog steeds essentiële onderdelen ontbreken, dan is de aanvraag niet-ontvankelijk. Aanvrager kan vervolgens, indien gewenst, het dossier aanpassen en opnieuw een aanvraag indienen.