Internationale commissie positief over risicobeoordeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden

De kwaliteit van de risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in Nederland voldoet ruimschoots aan de wetenschappelijke eisen. Dat is de conclusie van een internationale commissie na evaluatie van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Dit onderstreept dat door het Ctgb toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden voldoen aan de veiligheidseisen voor mens, dier en milieu.

De commissie bekeek het wetenschappelijke proces, de wetenschappelijke resultaten en het besluitvormingsproces van het College, en concludeerde dat het Ctgb een deskundige en internationaal – in en buiten Europa – gewaardeerde organisatie is.

De internationale commissie was in het bijzonder positief over de kwaliteit van de wetenschappelijke ‘output’, de efficiënte en continue aanpassing van de beoordelingspraktijk aan de veranderende Europese wetgeving en de actieve bijdrage van het Ctgb aan de toelating van biologische en laag-risicomiddelen. En daarnaast over de reikwijdte en de rol van het Ctgb in de Europese Unie.

Het Ctgb heeft het rapport en een reactie met plan van aanpak gestuurd naar de verantwoordelijke ministers: minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (gewasbescherming) en minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (biociden).