Ctgb gebruikt actuele Vewin-lijst probleemstoffen drinkwaterbereiding

Vewin meldt jaarlijks bij het Ctgb een lijst van werkzame stoffen en metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden die op de innamepunten voor drinkwaterbereiding uit oppervlaktewater één of meer malen zijn aangetroffen boven de drinkwaternorm, met de bijbehorende meetgegevens.

Met ingang van januari 2019 gebruikt het Ctgb de meetgegevens over 2013-2017 voor de beoordeling van het drinkwatercriterium (nationale beoordeling gedrag in het milieu) voor de bereiding van drinkwater uit oppervlaktewater.

De geactualiseerde lijst is vanaf januari 2019 te raadplegen op www.vewin.nl/probleemstoffen. Aanvragers kunnen bij Vewin de ruwe data opvragen ten behoeve van de berekening van het 90-percentiel voor de individuele innamepunten, voorafgaand aan het indienen van het aanvraagdossier.

NB:

Door het verleggen van één van de innamepunten (Stellendam naar Haringvliet) is een kleine extra bewerking nodig van de meetdata om het 90 percentiel te bepalen. De werkinstructie is daarop aangepast.