Dr. Ingrid Becks-Vermeer nieuwe secretaris/directeur Ctgb

Dr. Ingrid Becks-Vermeer (47) is per 1 juli 2019 door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit benoemd tot secretaris/directeur van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) in Ede. Zij volgt Luuk van Duijn op die terugtreedt in verband met het naderen van de pensioengerechtigde leeftijd.

Ingrid Becks studeerde biologische gezondheidskunde aan de universiteit van Maastricht en promoveerde in de toxicologie. Na haar promotie trad ze in dienst bij Numico Research. Sinds 2003 werkt zij bij het Ctgb, waar zij verschillende functies vervulde. De laatste vier jaar was zij manager van de afdeling Collegeadvies en Projectplanning en tevens plaatsvervangend secretaris/directeur.

Johan de Leeuw, voorzitter van het Ctgb over deze benoeming: “Het College is blij met de benoeming van Ingrid tot secretaris/directeur van het Ctgb. We hebben er vertrouwen in dat de ingezette koers wordt voortgezet en dat het Ctgb onder leiding van Ingrid zijn nationale en internationale rol verder zal ontwikkelen.”

De benoeming kwam tot stand conform de procedure van de Algemene Bestuursdienst van de Rijksoverheid.

Ingrid Becks-Vermeer, secretaris / directeur Ctgb