Nieuwe lijst kleine toepassingen definitief

Vanaf 1 augustus kan bij nieuwe aanvragen gebruikgemaakt worden van de nieuwe Lijst kleine toepassingen (versie 3.0). Voor lopende aanvragen is de lijst met terugwerkende kracht te gebruiken als voor de aanvraag nog geen wettelijk gebruiksvoorschrift en goede landbouwpraktijk (WG/GAP check) is vastgesteld. Tot 1 november 2019 kan een aanvraag voor uitbreiding met kleine toepassingen nog op basis van de oude lijst (versie 2.1) worden aangevraagd. Daarna zullen de oude Lijst kleine toepassingen en de Lijst indeling kleine gewasgroepen sierteelt vervallen.

In de voorgaande jaren zijn de grootste delen van de nieuwe lijst al geïmplementeerd bij het Ctgb, zoals de Lijst indeling kleine gewasgroepen sierteelt, en de verplichting om een gehele gewasgroep aan te vragen (‘hoger in de groep claimen’) is losgelaten. De werkwijze voor bedekte potplanten is nu ook uitgewerkt en opgenomen, en de tabel bij punt 1 van de leeswijzer is verduidelijkt. De aanpassingen zijn in de collegevergadering van 26 juni vastgesteld.