Reactie op e-mailactie foodwatch Nederland

Momenteel ontvangen wij de reacties op de e-mailcampagne van foodwatch Nederland waarin wij worden aangesproken op de Europese toelating van glyfosaat. Wij weten dat er vanuit de samenleving kritisch wordt gekeken naar het gebruik van middelen op basis van deze stof. Nederland is één van de nu nog 28 EU-landen die in 2022 zullen stemmen over de hernieuwde goedkeuring van glyfosaat.

De bedrijven die de hernieuwde goedkeuring aanvragen moeten medio 2020 een dossier indienen met onderzoeken die de veiligheid van de stof onderbouwen. Op initiatief van de Europese Commissie is een groep van vier beoordelingsautoriteiten, waaronder het Ctgb, gevraagd voor de wetenschappelijke beoordeling van dat omvangrijke dossier. Het dossier moet voldoen aan in Europa geldende eisen en regelgeving. Uitgangspunt is dat een stof veilig moet zijn voor mens, dier en milieu. De bevindingen van de vier beoordelingsautoriteiten worden door de Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA aangeboden voor een openbare consultatie. EU-burgers, wetenschappers en organisaties kunnen zo zelf nagaan of alle relevante (openbare) studies voldoende zijn meegenomen en meegewogen.

Actuele informatie over het beoordelingsproces is voor iedereen beschikbaar op de website van de EU. Uiteindelijk stemmen alle Europese lidstaten in 2022 over de hernieuwde goedkeuring van glyfosaat. Op het resultaat van die stemming kunnen wij natuurlijk niet vooruit lopen. Wel kunnen wij alle partijen een transparant, zorgvuldig en integer beoordelingsproces garanderen.