Besluiten gewasbeschermingsmiddelen collegevergadering 23 september 2020

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

16056 N

Eradicoat Max

 maltodextrine

Certis Europe B.V.

Dit insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de bedekte teelt van klein fruit, bladgroenten, peulgroenten, vruchtgroenten, kruiden (vers of gedroogd), bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste plantenteelt en veredeling- en zaadteelt van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen.

16072 N

VALMEC EC

abamectine

Industrias Afrasa S.A.

Dit mijtenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet-eetbare schil (bedekte teelt) en tomaat (bedekte, niet-grond gebonden teelt).

16073 N

VALMEC EW

abamectine

Industrias Afrasa S.A.

Dit mijtenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet-eetbare schil (bedekte teelt) en tomaat (bedekte, niet-grond gebonden teelt).

16063 N

HELIOTERPEN ZWAVEL

zwavel

Action Pin

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van komkommer (niet grondgebonden bedekte teelt).

16075 N

ANL-F002

kalium waterstofcarbonaat

Agronaturalis Ltd.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor niet-professioneel gebruik wordt toegelaten in de toepassingsgebieden: appel (buiten), aardbei, bessen, braam- en framboosachtigen, wijndruif (buiten), peulgroenten, augurk, courgette, komkommer, vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet-eetbare schil, aubergine, tomaat, paprika, sluitkool, spruitkool, bloemkool, broccoli, Stengelkool, wortel- en knolgewassen, sierbeplanting (planten in de volle grond), kuipplanten buiten, rozen en sierheesters.

16066 N

Botector®
(wederzijdse erkenning)

Aureobasidium pullulans strains DMS 14940 en 14941

bio-ferm Biotechnologische Entwicklung und Produktion GmbH

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van druif, aardbei, bessen en braam- en framboosachtigen (Rubus spp.).

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn
vorige W-code

Opgebruiktermijn
vorige W-code

13531 N

Vivendi 100
(kleine toepassing)

clopyralid

UPL Europe Ltd.

De toelating van dit onkruidbestrijdingsmiddel voor

professioneel gebruik wordt uitgebreid met de teelt van snijbloemen (onbedekte teelt), trekheesters (onbedekte teelt), snijgroen (onbedekte teelt) en vaste plantenteelt (onbedekte teelt).

W.4

n.v.t. n.v.t.

14936 N

Azatin

azadirachtin

Mitsui AgriScience International S.A./N.V.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met de toepassing in de bedekte teelt van cucurbitaceae.

W.1 n.v.t. n.v.t.

10944 N

DELFIN

Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki SA-11

Mitsui AgriScience International S.A./N.V.

De uitbreiding van dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel en niet-professioneel betreft een uitbreiding van het aantal toepassingen (van 3 naar 6 toepassingen per jaar) en het gebruik tegen buxusmot in openbaar groen (prof) en sierbeplanting (non prof).

W.2 (prof)

W.1 (niet-prof.)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

15168 N

NEXT

trinexapac-ethyl

Sharda Cropchem Espana S.L.

Voor deze groeiregulator voor professioneel gebruik in granen komen de eerder opgelegde restricties ter bescherming van niet-doelwit arthropoden te vervallen. Uit nieuwe studies blijkt dat die niet nodig zijn.

W.2 n.v.t. n.v.t.
15556 N

Allstar (kleine toepassing)

fluxapyroxad

BASF Nederland B.V.

De uitbreiding van dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik betreft de toepassing in de onbedekte teelt van lelie.

W.2 n.v.t. n.v.t.

15614 N

V10

Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1,

Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1

Valto B.V.

De uitbereiding van dit virusbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik betreft de opkweekfase van tomaat.

W.1 n.v.t. n.v.t.

Renewals en herregistratie gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn
vorige W-code

Opgebruiktermijn
vorige W-code

12915 N

Lentagran WP

pyridaat

Belchim Crop Protection N.V./S.A.

Het gebruik van dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik is beperkt tot toepassingen in de onbedekte teelten van sluitkoolachtigen, bloemkool-achtigen , boerenkool (na uitplanten/na opkomst), zaaiui, eerstejaars plantui, tweedejaars plantui, sjalotten, prei (na planten/na opkomst), lupine (peulvrucht), blauwmaanzaad (oliehoudende zaden), koolzaad (oliehoudende zaden), klaver (voedergewassen), luzerne (voedergewassen), koolrabi, schorseneer, zilverui, picklers, bosuien  knoflook, suikermais, maggiplant , valeriaan en gladiool.

Bij dit besluit vervallen de bestaande toepassingen de teelten van asperge (onbedekte teelt), asperge (zaaibed, eerstejaars aanplant, onbedekte  teelt), zaaiprei (2 kg/ha verdeeld over maximaal 5 splittoepassingen), splittoepassing in suikermais, bloemisterijgewassen (onbedekte teelt), coniferen (onbedekte teelt) en sierheesters (onbedekte teelt) omdat geen veilig gebruik kan worden aangetoond voor zoogdieren en/of vanwege het risico op uitspoeling.

Bij deze herbeoordeling en verlenging worden de volgende nieuwe aanvullend toepassings-voorwaarden voorgeschreven:

Om het grondwater te beschermen mag dit middel of andere middelen die pyridaat bevatten slechts eens per drie jaar  worden toegepast, waarbij niet meer dan 2.0 kilogram middel per hectare mag worden toegepast.

Om zoogdieren te beschermen is de toepassing in de teelt van lupine, klaver en luzerne uitsluitend toegestaan vanaf het derde blad stadium tot aan het begin ontwikkeling van bloeiwijze (BBCH 13-39).

W.7

02-04-2021

02-09-2021

13383 N

Vacciplant

laminarin

Laboratoires GOËMAR SAS

Het middel wordt voor professioneel gebruik toegepast als elicitor in de onbedekte teelten van appel, peer, vruchtboomonderstammen en vruchtbomen van appel en peer en in de bedekte en onbedekte teelt van aardbei.

W.2 n.v.t. n.v.t.

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op =
expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

14697 N Solvit pencazool, fenpropidin Syngenta Crop Protection B.V. 31-12-2020 30-06-2021 30-06-2022