Waarom intrekkingsbesluiten

Naast twee nieuwe toelatingsbesluiten publiceert het Ctgb deze maand ook een aantal intrekkingsbesluiten. Bij vier intrekkingsbesluiten gaat het om middelen op basis van de werkzame stof cyproconazool. Het bestaansrecht van een middel is afgeleid van de Europese goedkeuring van de werkzame stof.

Doorgaans krijgt de stof die goedkeuring voor 10 jaar. Soms besluit de aanvrager van de stof na afloop van die periode geen nieuwe goedkeuring aan te vragen. Ook is het mogelijk dat de eisen in loop der jaren strenger zijn geworden, of nieuwe wetenschappelijke informatie een hernieuwde goedkeuring bemoeilijkt. In beide gevallen vervalt met de stof ook de basis onder de toegelaten middelen die van de stof zijn gemaakt. Het laten vervallen van de stof is een Europees besluit. Voor cyproconazool geldt dat er geen aanvrager was die een nieuwe goedkeuring van de stof in Europa heeft aangevraagd.

De vier ingetrokken middelen waren toegelaten als schimmelbestrijder – fungicide – in bieten en diverse granen. Twee middelen zijn nooit op de Nederlandse markt gebracht. De twee andere middelen krijgen een opgebruiktermijn van anderhalf jaar.