Besluiten biociden collegevergadering 28 juli 2021

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Toelating biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

16177 N

NALCO 8514 PLUS

didecyldimethylammoniumchloride (DDAC)

Ecolab B.V.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriële sporen) en schimmels in recirculerende koelwatersystemen en in proceswater voor de papier- en kartonindustrie.

16237 N

Softa-Man ViscoRub

ethanol en 1-propanol

B. Braun Medical AG

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen), mycobacteriën, gisten, omkapselde virussen en een beperkt aantal niet-omkapselde virussen* voor:

•             hygiënische handdesinfectie;

•             chirurgische handdesinfectie.

*Een volledige virusclaim is gedefinieerd in EN14885. Tegen welke virussen dit middel werkzaam is, is te vinden op www.ctgb.nl onder ‘uitleg virusclaim’.

16238 N

POWER BLUE MIX

L-(+)-melkzuur en chloordioxide

Hypred S.A.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen), gisten, algen en virussen op de spenen van koeien na het melken.

NL-0016408-0000

BOMBEX® PEBBYS® CS

permethrin

Jesmond Holding AG

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor de behandeling van wespen- en hoornaarnesten buiten.

Wijziging biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

Aflevertermijn

Opgebruiktermijn

NL-0022257-0000

Biopren 4 GR Fly Plus Larvicide granule

S-methopreen

Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor zowel professioneel als niet-professioneel gebruik wordt toegepast tegen vliegenlarven en de piepschuimkever

  • binnen: in mest in gesloten varken-, rundvee- en pluimveestallen, alsmede in hokken en andere veehouderijgebouwen.
  • buiten: in lekvrije mestopslag, geïsoleerd.

De wijziging betreft:

  • Toevoeging van een nieuw doelorganisme: piepschuimkever
  • Het wijzigen van de kleurstof van Vynamon Blue naar Irgalite rubine D 4240 waarbij de concentratie niet wijzigt (0.01%)
  • Wijziging van de productnaam van ‘Biopren 4 GR FLY Plus larvicide granule’ naar ‘Biopren 4 GR Plus larvicide granule’
  • Toevoeging van een handelsnaam

06-02-2022

06-08-2022

Renewal biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

Aflevertermijn

Opgebruiktermijn

13451 N

Sterillium med

ethanol

BODE Chemie GmbH

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegepast ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen), mycobacteriën, gisten, schimmels en virussen voor gebruik in ziekenhuizen, en overige instellingen voor gezondheidszorg, ziekenhuiskantines, grootkeukens en laboratoria voor:

-  hygiënische handdesinfectie;

- chirurgische handdesinfectie.

6 maanden

12 maanden

13453 N

Klercide Low Residue Quat Concentrate

didecyldimethylammoniumchloride

Ecolab B.V.

Dit desinfectiemiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op harde oppervlakken in cleanroom afdelingen voor industriële-, institutionele- en laboratoriumtoepassingen.

6 maanden

12 maanden

Ingetrokken biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

12051 N

NALCO WT-735

5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on
2-methyl-2H-isothiazol-3-on                  

Nalco Netherlands B.V.

01-07-2021

01-07-2021

01-07-2021

13559 N

PC68916K

5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on
2-methyl-2H-isothiazol-3-on   

Baker Hughes Ltd.

07-07-2021

07-07-2021

07-01-2022