Besluiten gewasbeschermingsmiddelen collegevergadering 22 december

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

14414 N

Geoxe

(kleine toepassing)

fludioxonil

Syngenta Crop Protection B.V.

Dit schimmelbestrijdingmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met kleine toepassingen.

De gehonoreerde wijziging betreft de toelating in de teelt van:

steenvruchten (onbedekte teelt), aardbeien (bedekte teelt), Bessen m.u.v. moerbei, rozenbottel en kiwibes (onbedekte teelt), kiwibes (onbedekte teelt), druiven (onbedekte teelt), Braam-en framboosachtigen, Asperge (onbedekte teelt), Bloembollen en bloemknollen (bedekte teelt), voorjaarsgeplante bloembollen en bloemknollen, uitgezonderd lelie (onbedekte teelt), najaarsgeplante bloembollen en bloemknollen, uitgezonderd tulp (onbedekt teelt), potplanten, snijbloemen (onbedekte teelt), snijbloemen (bedekte teelt, grondgebonden), snijbloemen (bedekte teelt, niet grondgebonden), trekheesters, snijgroen, boomkwekerijgewassen (bedekte teelt), klimplanten (onbedekte teelt, neerwaarts gespoten), sierheesters (onbedekte teelt, neerwaarts gespoten), bos-en haagplantsoen (onbedekte teelt, neerwaarts gespoten), vruchtbomen en struiken (onbedekte teelt)e, vaste plantenteelt, bloemzaadteelt, veredeling en zaadteelt.

W.4

n.v.t.

n.v.t.

15556 N

Allstar

(wederzijdse erkenning)

fluxapyroxad

BASF Nederland B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met een knolbehandeling (pootgoedbehandeling (voor of tijdens poten)) in aardappels.

W.4

n.v.t.

n.v.t.

Wijziging gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

15001 N

Dormir

1,4-dimethylnaftaleen

DormFresh Ltd.

Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt toegepast in kiemrustverlenging in de opslag van zetmeel- en consumptieaardappelen.

Het betreft een wijziging van het nationaal addendum.

De waarschuwing dat er een risico is op interne kieming verdwijnt van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift.

W.1

n.v.t

n.v.t

15878 N

Metafol Super

Ethofumesaat, metamitron

UPL Holdings Coöperatief U.A.

Voor dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik dat wordt toegepast tegen eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras in de teelt van bieten worden de mogelijkheden voor LDS-toepassingen uitgebreid.

W.1

n.v.t.

n.v.t.

16096 N

Revystar XL

Mefentrifluconazool, fluxapyroxad

BASF Nederland B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt gewijzigd .

De wijziging betreft het verwijderen van een restrictiezin.

Revystar XL mag met dit besluit nu ook worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.

W.1

n.v.t

n.v.t.

Renewal gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

6034 N

Basagran

bentazon

BASF Nederland B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de volgende toepassingsgebieden: consumptie- en zetmeelaardappel, granen, mais, droog te oogsten erwten, droog te oogsten bonen, graszaadteelt, blauwmaanzaad, vlas (Lijnzaad en Vezelvlas), veldboon (voedergewas), cultuurgrasland, boon met peul (onbedekte teelt), boon zonder peul (onbedekte teelt), erwt zonder peul (onbedekte teelt), uien (onbedekte teelt), sjalotten

(onbedekte teelt), suikermaïs (onbedekte teelt), bloemenzaadteelt van Saponaria (onbedekte teelt), gazon, speelweide, sportveld, dahlia (onbedekte teelt), knolbegonia (onbedekte teelt), nerine (onbedekte teelt), ismene

(onbedekte teelt), crinum (onbedekte teelt).

Bij dit verlengingsbesluit wordt het gebruik in bieslook niet toegelaten en is het gebruik in digitalis ingetrokken door de aanvrager.

W.17

30-06-2022

31-12-2022

11228 N

Roundup Evolution

glyfosaat

Bayer CropScience S.A. – N.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel wordt afgewezen voor de volgende aangevraagde toepassingen voor professioneel gebruik in de onbedekte teelten:

 • spuiten in voedergrasland
 • strokenbehandeling in groot fruit
 • spuiten in kerstbomen
 • volvelds doodspuiten in diverse gewasgroepen uit fytosanitaire overweging,

omdat werkzaamheid van de verlaagde dosering niet kan worden aangetoond.

En tevens voor:

 • pleksgewijs spuiten in openbaar groen en particuliere tuinen omdat geen veilig gebruik kan worden aangetoond voor niet-doelwit arthropoden.

En tevens voor:

 • pleksgewijs spuiten kort voor de oogst in droog te oogsten bonen vanwege MRL-overschrijding.

En tevens voor:

 • kort voor de oogst in zetmeel en consumptieaardappel
 • behandeling na afsterven loof in narcis

omdat deze geen onderdeel uitmaken van de Core GAP. De  beoordelend lidstaat heeft hierdoor geen risicobeoordeling kunnen uitvoeren en hiermee kan Ctgb geen conclusie trekken over de veiligheid van deze gebruiken.

En tevens voor:

 • de aangevraagde toepassing in koolzaad omdat uitbreiding niet is toegestaan binnen een art. 43 aanvraag.

Bij het besluit op deze herbeoordeling vervalt de behandeling van stobben van bomen en struiken in diverse gewassen door middel van spuiten, spuiten op akkerranden en onverhard terrein, pleksgewijze toepassing kort voor de oogst in granen en alle toepassingen voor niet professioneel gebruik omdat deze niet langer ondersteund worden door de aanvrager.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de volgende onbedekte teelten:

 • Pleksgewijs (d.m.v. spuiten en/of aanstrijken) in: akkerbouwgewassen, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen, cultuurgraslanden, openbaar groen en particuliere tuinen (alleen aanstrijken), bosbouw (tegen Amerikaanse vogelkers; alleen spuiten) en op gesloten en halfopen verhardingen (m.u.v. het Maasstroomgebied);
 • Pleksgewijs vlak voor de oogst in: droog te oogsten erwten;
 • Pleksgewijs d.m.v. spuiten in diverse gewasgroepen uit fytosanitaire overweging in akkerbouwgewassen fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen, cultuurgraslanden;
 • Pleksgewijze injectie (holle stengel onkruiden): in openbaar groen en particuliere tuinen;
 • Volvelds doodspuiten dekvruchten voorafgaand aan zaaien of planten van alle akkerbouwgewassen en in bloembol- en bloemknolgewassen.
 • Behandeling over het gewas: in groenbemesters;
 • Volvelds spuiten voor opkomst in: aardappelen, bieten, witlof (pennenteelt), ui-achtigen, asperge, bloembol- en bloemknolgewassen;
 • Volvelds spuiten over het onkruid: tijdelijk onbeteeld terrein m.u.v. akkerranden, open verhardingen
 • Stobbenbehandeling d.m.v. aanstrijken in: fruitgewassen, sierteeltgewassen, openbaar groen en particuliere tuinen en onbeteeld terrein.

Bij deze herbeoordeling en verlenging wordt tevens de maximale dosis van veel toepassingen verlaagd, vervalt een aantal aanvullende toepassingsvoorwaarden en worden nieuwe aanvullende toepassingsvoorwaarden voorgeschreven.

W.8

01-07-2022

01-01-2023

12431 N

Basagran SG

bentazon

BASF Nederland B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van consumptie- en zetmeelaardappel, granen, maïs, graszaadteelt, cultuurgrasland, uien (onbedekte teelt), sjalotten (onbedekte teelt), suikermaïs (onbedekte teelt), gazon, speelweide en sportveld.

W.4

n.v.t.

n.v.t.

12960 N

ROUNDUP +

glyfosaat

Bayer CropScience S.A. – N.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel wordt afgewezen voor de volgende aangevraagde toepassingen voor professioneel gebruik in de onbedekte teelten:

 • pleksgewijs spuiten in akkerranden
 • pleksgewijs spuiten op open verhardingen
 • pleksgewijs spuiten op onverhard terrein
 • pleksgewijs spuiten in openbaar groen en particuliere tuinen
 • pleksgewijs en volvelds spuiten om fytosanitaire redenen in openbaar groen en particuliere tuinen

omdat geen veilig gebruik kan worden aangetoond voor niet-doelwit planten.

En tevens voor:

 • kort voor de oogst in zetmeel en consumptieaardappel
 • behandeling na afsterven loof in narcis

omdat deze geen onderdeel uitmaken van de Core GAP. De  beoordelend lidstaat heeft hierdoor geen risicobeoordeling kunnen uitvoeren  en hiermee kan Ctgb geen conclusie trekken over de veiligheid van deze gebruiken.

Bij het besluit op deze herbeoordeling vervalt de toepassing voor het aanstrijken van aardappelopslag in mais en de spuittoepassing op stobben van bomen en struiken omdat deze niet langer ondersteund wordt door de aanvrager.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de volgende onbedekte teelten:

 • Volvelds doodspuiten voor het zaaien of planten van het (nieuwe) gewas in akkerbouwgewassen, bloembol en bloemknolgewassen (dekvruchten) en voedergrasland (gras en onkruiden)
 • Pleksgewijs spuiten (of doodspuiten om fytosanitaire redenen) in akkerbouwgewassen,  cultuurgrasland, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt en sierteeltgewassen en in bosbouw (specifiek tegen Amerikaanse vogelkers).
 • Pleksgewijs middels aanstrijken tegen onkruiden in akkerbouwgewassen,  cultuurgrasland, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen, openbaar groen en particuliere tuinen en tegen aardappelopslag in bieten
 • Volvelds doodspuiten om fytosanitaire redenen van akkerbouwgewassen,  cultuurgrasland, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen.
 • Voor opkomst behandeling in aardappel, bieten, ui-achtigen, asperge en bloembol- en bloemknolgewassen.
 • Pleksgewijze behandeling vlak voor de oogst tegen onkruiden in granen, droog te oogsten bonen en droog te oogsten erwten.
 • Pleksgewijs aanstrijken van stobben van bomen en struiken in fruitgewassen, sierteeltgewassen, openbaar groen en particuliere tuinen en op onbeteeld terrein.
 • Strokenbehandeling in groot fruit
 • Volveldsbehandeling in groenbemesters, kerstbomen en op tijdelijk onbeteeld terrein m.u.v. akkerranden.

Bij deze herbeoordeling en verlenging wordt tevens de maximale dosis van veel toepassingen verlaagd, vervalt een aantal aanvullende toepassingsvoorwaarden en worden nieuwe aanvullende toepassingsvoorwaarden voorgeschreven.

W.2

30-06-2022

21-12-2022

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflevertermijn

Opgebruiktermijn

14591 N

Corum

Imazamox, bentazon

BASF Nederland B.V.

3-12-2021

3-6-2022

3-9-2022

15867 N

Steward Opz

Indoxacarb

FMC Operational Netherlands B.V.

1-12-2021

1-12-2021

1-12-2021

15961 N

Avant

Indoxacarb

FMC Operational Netherlands B.V.

1-12-2021

1-12-2021

1-12-2021

16165 N

Aralia

Prochloraz, tebuconazool

LTT Crops Ltd.

31-12-2021

30-6-2022

31-12-2022