Twee nieuwe collegeleden per 1 januari 2022

De minister van LNV heeft twee nieuwe collegeleden benoemd. Per 1 januari 2022 zijn drs. Nettie van der Meer (RAH; gecertificeerd arbeidshygiënist) en dr. Joan Poulis benoemd tot lid van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Zij vervangen dr.ir. Remko Houba, die zich voor de maximale termijn van 12 jaar als collegelid heeft ingezet, en drs. Hans Jeuring, die om persoonlijke redenen per 1 september 2021 zijn taken heeft neergelegd. Prof.dr. Annemarie van Wezel en dr.ir. Martin Wolfs zijn herbenoemd voor een nieuwe termijn van 4 jaar.