Besluiten gewasbeschermingsmiddelen collegevergadering 23 februari

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant. Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

U kunt onderstaande tabellen ook openen als PDF. 

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr. 

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

16194 N

RIMURON

Rimsulfuron

Helm AG

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruikwordt toegepast door middel van een na opkomst toepassing in de teelt van consumptieaardappel, zetmeelaardappel en mais.

Renewal gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr. 

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

11599 N

Royal MH

Maleinehydrazide

UPL Holdings Coöperatief U.A.

Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor de aangevraagde toepassingenin onbedekte teelten van consumptieaardappel, zetmeelaardappel, uien m.u.v. eerstejaars plantui, sjalotten en knoflook.

Bij deze herbeoordeling en verlenging vervalt een toepassingsvoorschrift bij gebruik in uien (m.u.v. eerstejaars plantui), sjalotten en knoflook.

W.4

04-09-2022

04-10-2022

12552 N

Touchdown Quattro

Glyfosaat

Syngenta Crop

Protection B.V.

Deze herbicide wordt afgewezen voor de volgende aangevraagde toepassingen voor professioneel gebruik in de onbedekte teelten:

 • Pleksgewijs op open verhardingen omdat geen veilig gebruikkan worden aangetoond voor niet-doelwitplanten;
 • Pleksgewijs op onverhard terrein omdat werkzaamheidvan de verlaagde dosering niet kan worden aangetoond.

En tevens voor:

 • Aanstrijken in diverse gewasgroepen omdat deze geen onderdeel uitmaken van de Core GAP. De beoordelend lidstaat heeft hierdoor geen risicobeoordeling kunnenuitvoerenen hiermee kan Ctgb geenconclusie trekken over de veiligheid van deze gebruiken.
 • De aangevraagde toepassing in vlinderbloemige groenbemesters omdat dit een uitbreiding betreft en uitbreiding niet is toegestaanbinnen een art. 43 aanvraag.

 • Alle aangevraagde toepassingen voor niet professioneel gebruikomdat geen veilig gebruikkan wordenaangetoond voor niet-doelwit planten.

Bij het besluit op deze herbeoordelingvervallen de bestaande toepassingenvoor professioneel gebruik omdat ze niet langer ondersteund worden door de aanvrager:

 • Spuiten na afsterven loof in zetmeel- en consumptie aardappel;
 • Spuiten kort voor de oogst in granen;
 • Spuiten op akkerranden;
 • Pleksgewijs spuiten in openbaar groen en particuliere tuinen.
 • Volvelds doodspuiten van dekvruchten (gras, rogge en gerst) voor het zaaien of planten van het gewas in peulvruchten, vlinderbloemige en grasachtige
 • groenbemesters en vlinderbloemige voedergewassen.

Deze herbicide wordt toegelaten voor de volgende aangevraagde toepassingen voor professioneel gebruik in de onbedekte teelten:

 • Pleksgewijs d.m.v. spuitenin: akkerbouwgewassen, bieten (tegen aardappelopslag), mais (tegen aardappelsopslag), cultuurgrasland, groot fruit, klein fruit, noten, vijg, kiwi, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen.
 • Volvelds spuitenover het onkruid: tijdelijk onbeteeld terrein (m.u.v. akkerranden)
 • Volvelds spuitenvoor opkomst in: aardappelen, bieten, voedergrasland, uien, asperge en bloembol- en bloemknolgewassen.
 • Volvelds spuitenna afsterven loof: in narcis,
 • Strokenbehandeling in appel, peer en steenvruchten
 • Volvelds doodspuiten van dekvruchten (gras, rogge en gerst) voor het zaaien of planten van akkerbouwgewassen (m.u.v. peulvruchten, vlinderbloemige en grasachtige groenbemesters en vlinderbloemige voedergewassen) en van bloembol- en bloemknolgewassen.
 • Volvelds doodspuiten van grasachtige groenbemesters.

Bij deze herbeoordeling en verlenging wordt de maximale dosis van veel toepassingen verlaagd, vervalt een aantal aanvullende toepassings-voorwaarden en worden nieuwe aanvullende toepassingsvoorwaarden voorgeschreven.

En hierbij de volgende respijttermijnen vast te stellen voor verpakkingen voor professioneel gebruik met het oude etiket (volgnummer W2): Aflevertermijn: 4 september 2022
Opgebruiktermijn: 4 maart 2023

en voor verpakkingen voor niet-professioneel gebruik met het oude etiket (volgnummer W2): Aflevertermijn : 4 juli 2022
Opgebruiktermijn: 4 februari 2023

W.3

04-09-2022

04-03-2023

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

13440 N

Scelta (kleine toepassing)

Cyflumetofen

Certis Europe B.V.

Dit mijtenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid als kleine toepassing met:

 • Aubergine (bedekte, niet-grondgebonden teelt)
 • Komkommer (bedekte, niet-grondgebonden teelt)

W.8

n.v.t.

n.v.t.

15862 N

Dagonis

(kleine toepassing)

Difenoconazool,
fluxapyroxad

BASF Nederland

B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met kleine toepassinggen.
De gehonoreerde wijziging betreft de toelating in de teelt van:

 • Sluitkoolachtigen (onbedekte teelt)

W.3

n.v.t.

n.v.t.

Wijziging gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr. 

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

12630 N

Signum

pyraclostrobine, boscalid

BASF Nederland B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik is onder andere toegelaten in de teelt van aardappelen.

De restrictiezin:

Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in de onbedekte teelt van aardappelen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90,

komt met dit besluit te vervallen.

W.21

n.v.t.

n.v.t.

15730 N

Propulse

Fluopyram,
prothioconazool

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met het gebruik in aardappel als schimmelbestrijdingsmiddel met drie toepassingen met een dosering van 0,5 L/ha.

W.2

W.1

n.v.t.

15878 N

Metafol Super

ethofumesaat,
metamitron

UPL Holdings Coöperatief U.A.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik is toegelaten in de teelt van bieten.

Met dit besluit worden de mogelijkhedenvoor LDS-toepassingen uitgebreid.

W.2

n.v.t.

n.v.t.

16270 N

Revytrex

Fluxapyroxad, 
mefentriconazool

BASF Nederland B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik dat is toegelaten in de teelt van granen wordt gewijzigd.

De wijziging betreft de aanpassing van de restrictiezin om in het water levende organismen te beschermen. In plaats van DRT95 wordt nu DRT90 voorgeschreven.

W.1

n.v.t.

N.v.t.

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr. 

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op =
expiratie
datum

Aflevertermijn

Opgebruiktermijn

6443 N

Monam

Metam-natrium

Certis Europe B.V.

30-6-2022

30-9-2022

30-9-2022

9635 N

Nemasol

Metam-natrium

Taminco B.V.

30-6-2022

30-9-2022

30-9-2022

12371 N

STEWARD

Indoxacarb

FMC Operational Netherlands B.V.

19-3-2022

19-6-2022

19-9-2022

14915 N

Emesto Silver - rood

Penflufen,
prothioconazool

Bayer CropScience

S.A.-N.V.

1-3-2022

1-3-2022

1-7-2022

14916 N

Emesto Silver

Penflufen,
prothioconazool

Bayer CropScience S.A.-N.V.

1-3-2022

1-3-2022

1-7-2022

14877 N

Emesto Prime DS

penflufen

Bayer CropScience S.A.-N.V.

1-3-2022

1-3-2022

1-7-2022

15056 N

Emesto Prime vloeibaar

penflufen

Bayer CropScience S.A.-N.V.

1-3-2022

1-3-2022

1-7-2022

15646 N

Budget Trevus

Florasulam,
fluroxypyr-meptyl,
clopyralid

Iticon N.V.

24-1-2022

24-1-2022

24-1-2022