Request for meeting

Wilt u ter voorbereiding van uw aanvraagdossier of EU-stofbeoordeling een aantal aanvraaggerelateerde vragen aan onze projectleiders of experts stellen? Vraag dan een request for meeting (RFM) aan via onderstaand formulier.

De RFM is gericht op potentiële aanvragers voor een toelating van een biocide die zijn gestart met het opstellen van het dossier en hierover advies willen krijgen. De RFM kunt u gebruiken om de kwaliteit van het dossier te verbeteren en daarmee de slagingskans van uw aanvraag te vergroten. (RFM's kunnen zowel voor gewasbeschermingsmiddelen als biociden worden aangevraagd.)

U kunt een RFM aanvragen als u aan de opbouw van het dossier begint, maar ook als het dossier al vrijwel compleet is en u nog vragen heeft. Het Ctgb voert echter geen beoordelingen van dossiers of delen van dossiers uit in het pre-aanvraagtraject.

De ondersteuning die wij bieden is bedoeld om oplossingen voor problemen te identificeren die niet al door guidance of wetgeving worden opgelost. We verwachten van de aanvrager deskundigheid en dat deze mogelijke oplossingen voorbereidt voor problemen die door guidance en wetgeving niet worden opgelost.

Een request for meeting is niet bedoeld om vragen en discussies te behandelen die vereisen dat onze experts een dossier of de oplossingen die u heeft voorbereid bestuderen om mogelijke fouten of problemen op te sporen.

Het type vragen dat wij verwachten te behandelen tijdens deze meetings zijn speldeprik-vragen over specifieke problemen die u heeft ontdekt tijdens de voorbereiding van uw dossier. En wij nodigen u uit om te beschrijven waarom u denkt dat het probleem niet volledig is opgelost ondanks de oplossing die u heeft voorbereid.

De voorbereidingstijd op de bijeenkomst per expert is beperkt. Onze experts kunnen daardoor niet veel documenten doornemen als voorbereiding. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden.

Het Ctgb verzorgt in principe 1 RFM per toekomstige aanvraag. Zo mogelijk zullen uw vragen per e-mail worden beantwoord.

Geeft u aan ons door aan welke specialismen u een vraag heeft:

 • Projectleider (procedureel)
 • Fysisch-chemische eigenschappen en analytische methoden
 • Humane Toxicologie
 • Fate en gedrag in het milieu en ecotoxicologie
 • Werkzaamheid

De volgende informatie willen wij van u ontvangen bij uw aanvraag voor een RFM:

 • een gedetailleerde, gespecificeerde lijst van de vragen die u in de meeting wilt stellen (per specialisme).
 • specifieke aspecten van het dossier die u wilt bespreken (bijvoorbeeld specifieke studies, of delen van risicobeoordelingen). Stuurt u ons een beschrijving van deze specifieke of algemene onderwerpen.
 • voor BP of BPF een concept SPC of een duidelijke omschrijving van de intended uses.

De volgende informatie moet ontvangen zijn door het Ctgb op zijn laatst 3 weken voordat de bijeenkomst plaatsvindt:

 • een gedetailleerde agenda voor de bijeenkomst,
 • de namen van de deelnemers,
 • de namen en mailadressen van deelnemers die via teleconference willen deelnemen,
 • uw presentatie (indien beschikbaar).

Wilt u bovenstaande informatie tijdig opsturen. Als deze niet tijdig is aangeleverd zal de meeting worden verplaatst naar een latere datum.

De kosten van de meeting worden berekend door nacalculatie. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar onze pagina over Tarieven. Bij tussentijdse annulering zullen de reeds gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

Onderstaand aanmeldformulier is bestemd voor het aanmelden van een Request for meeting (RFM) voor biociden en biocide actieve stoffen.

Aanmelden RFM biociden

*: verplicht veld

*: verplicht veld

*: verplicht veld

*: verplicht veld

*: verplicht veld - Vul hier uw factuuradres in wanneer dit afwijkt van het postadres.

*: verplicht veld - Vul hier uw mailadres in; dit wordt alleen gebruikt voor correspondentie over de aanmelding.

Ik heb vragen voor de volgende experts: *

*: verplicht veld

*

*: verplicht veld

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw informatie wordt niet met derden gedeeld en uitsluitend gebruikt om uw vraag en /of verzoek te beantwoorden. Voor het bewaren van uw gegevens gelden wettelijke bewaartermijnen (zie Privacypagina). Na het verstrijken hiervan worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Om uw vraag en of verzoek te beantwoorden én de eventueel daaraan verbonden kosten aan u te kunnen factureren, hebben wij de gevraagde gegevens én uw toestemming om deze gegevens te mogen gebruiken nodig.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw vraag en of verzoek te beantwoorden en de eventueel daaraan verbonden kosten aan u te factureren. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Voor het bewaren van uw gegevens gelden wettelijke bewaartermijnen (zie Privacypagina). Na het verstrijken hiervan worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *