Voorlichtingsbijeenkomst Biociden

Een biocide op de markt brengen en daar advies over krijgen? Wilt u weten voor welke middel en of stof u een aanvraag kunt indienen, welke aanvraagsoorten er zijn en welke voor uw  middel van toepassing is? Dat kan tijdens onze voorlichtingsbijeenkomsten (lees ook onze folder).

De bijeenkomst is gericht op potentiële aanvragers die nog geen ervaring hebben met het opstellen van een aanvraagdossier.
U krijgt een algemene inleiding en presentatie over de biocide wetgeving, het Ctgb, het aanvraagproces en de ondersteuning die het Ctgb u kan bieden bij de voorbereiding van een aanvraag. Om u zo goed mogelijk op weg te kunnen helpen is het aantal deelnemers beperkt tot maximaal 10 personen.

De presentaties worden verzorgd door dr. Cindy van der Meer, accountmanager Biociden, en drs. ing. Mariska Tegelenbosch, projectleider. Tijdens de bijeenkomst is er voldoende gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen. De bijeenkomst wordt geheel of gedeeltelijk in het Engels gegeven.

Het programma:
15:30 - 16:00 uur                Ontvangst met koffie/thee
16:00 - 17:30 uur                Presentatie en Q&A
17:30 - 18:00 uur                Mogelijkheid voor individuele vragen; incl. hapje/drankje

Het tijdstip is zodanig gekozen dat u vóór de spits naar Ede kunt komen en ná de spits weer op weg naar huis kunt gaan. De kosten voor deelname zijn € 195,- per persoon. U ontvangt  drie weken voor de bijeenkomst een bevestiging en een factuur.

Afmeldingen dienen schriftelijk, bij voorkeur per e-mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst te zijn ontvangen door de Ctgb Servicedesk. Indien u zich afmeldt na de datum die twee weken voor de bijeenkomst ligt worden de kosten van de bijeenkomst volledig in rekening gebracht.

Bij voldoende belangstelling organiseren we 6 x per jaar een voorlichtingsbijeenkomst.

In het menu Activiteiten staan de geplande bijeenkomsten.