Toelating aanvragen voor vrijgesteld desinfectiemiddel

Tot 4 maart gelden de vrijstellingen voor het op de markt brengen van een desinfectiemiddel, zoals die door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn afgegeven.

Vrijgesteld desinfectiemiddel op de markt houden

Mocht een bedrijf na 4 maart 2021 een - niet toegelaten - desinfectiemiddel op de markt willen houden of brengen, dan moet dat bedrijf een (uitbreidings)aanvraag voor toelating indienen bij het Ctgb. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De aanvraag moet voor 1 februari 2021 zijn betaald en ingediend bij het Ctgb. De aanvrager heeft dan nog tot 1 mei 2021 om het aanvraagdossier compleet te maken.
  • Het middel moet minimaal voldoen aan de voorwaarden van één van de huidige generieke vrijstellingen.
  • De aanvrager stemt ermee in dat het product waarvoor een toelating wordt aanvraagd met naam in een vrijstellingsbesluit wordt opgenomen en/of wordt gepubliceerd op een website.

Zie de video met uitleg.