Mineure wijziging en intrekking

Administratieve wijzigingen

Naamswijzigingen van middelen, naamswijzigingen van bedrijven, overschrijvingen van toelatingen op een ander bedrijf en intrekkingen van toelatingen dienen op papier te worden ingediend. Een electronische versie hebben we niet nodig.

Aanpassing etiket

Wanneer de etikettering van een product moet worden aangepast, bijvoorbeeld door een gewijzigde geharmoniseerde classificatie en labeling voor een van de componenten (ATP wijziging), dient hiervoor een aanvraag voor wijziging van de etikettering te worden ingediend. Voor producten onder overgangsrecht kan dit middels een W formulier voor mineure wijzigingen biociden. Voor middelen die onder de BPR vallen, moet de aanvraag worden ingediend via R4BP.

Kleine wijzigingen

De aanvraag dient zowel op papier als op CD-rom/DVD te worden aangeleverd. Wij accepteren Open standaard formaat (ODT), Word, Excel en Acrobat reader Pdf bestanden. Vermeld op de Cd-rom/ DVD de naam van het middel en wanneer bekend, het aanvraagnummer plus aanvraagtype (bv. 20130122 W). Geef duidelijke namen aan de bestanden: bijvoorbeeld: “aanbiedingsbrief”, “aanvraagformulier”, “WGGA” etc.

Het formulier W kunt u niet gebruiken voor het wijzigen en intrekken van toelatingen onder biocidenverordening 528/2012/EU, deze dient u via R4BP  aan te vragen.

Tarieven

Per 1 januari 2021 zijn er nieuwe tarieven voor wijzigingen van toelatingen van biociden onder overgangsrecht. Het gaat dan om administratieve wijzigingen (WBA) en kleine wijzigingen (WBK)

Kleine wijzigingen

De aanvraag dient zowel op papier als op CD-rom/DVD te worden aangeleverd. Wij accepteren Open standaard formaat (ODT), Word, Excel en Acrobat reader Pdf bestanden. Vermeld op de Cd-rom/ DVD de naam van het middel en wanneer bekend, het aanvraagnummer plus aanvraagtype (bv. 20130122 W). Geef duidelijke namen aan de bestanden: bijvoorbeeld: “aanbiedingsbrief”, “aanvraagformulier”, “WGGA” etc.

Het formulier WI kunt u niet gebruiken voor het wijzigen en intrekken van toelatingen onder biocidenverordening 528/2012/EU, deze dient u via R4BP  aan te vragen.