Mineure en administratieve wijzigingen

Voor mineure en administratieve wijzigingen van een toelating onder de Biocidenverordening (EU) 528/2012 geldt de Uitvoeringsverordening 354/2013. U hoeft geen aanvraagformulier in te vullen.

Zie voor meer informatie onderstaande pagina's.