Goedgekeurde werkzame stoffen

De Biocidal Product Committee stelt de opinies van ECHA voor de goedkeuring (en renewal) van werkzame stoffen op. Elke lidstaat is in dit comité vertegenwoordigd, de vergadering wordt voorgezeten door ECHA en vindt 5 keer per jaar plaats. Op basis van deze opinies stelt de Europese Commissie goedkeuringsbesluiten op. De Standing Committee on Biocidal Products (SCBP) besluit over de goedkeuring van werkzame stoffen voor biociden. Ook dit gebeurt 5 keer per jaar. Elke lidstaat is in dit comité vertegenwoordigd, de vergadering wordt voorgezeten door de Europese Commissie.

ECHA publiceert gedetailleerde informatie over de goedgekeurde werkzame stoffen en de aankomende deadlines voor stoffen onder de BPR en het reviewprogramma. Hieronder staan de stoffen die per SCBP vergadering zijn goedgekeurd; de officiele publicatie van het plaatsingsbesluit door ECHA volgt in de regel later.

Maart 2019

Werkzame stof

Producttype

Rapporteur

Cholecalciferol

PT 14 Zweden