Kennisgeving invoer parallelle vergunning biociden Appendix article 95

Een vergunning voor parallelhandel kan bij het Ctgb worden aangevraagd, via formulier PAB. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u een besluit. Daarna kunt u via het formulier ‘Kennisgeving invoer biocide (parallel import)’ de partijnummers doorgeven aan de NVWA én aan het Ctgb. Vanaf dat moment mag u de betreffende partij invoeren. Wel moet u de producten nog 2 opeenvolgende werkdagen in de originele verpakking houden, zodat de NVWA een controle kan uitvoeren. Is de betreffende partij op en wilt u een nieuwe partij importeren, dan dient u deze partij aan te melden bij de NVWA, zodat deze valt onder de bestaande vergunning.