Reguliere aanvraag biociden, aanvraagformulier

De reguliere toelating is de standaard toelating. Het gaat om de toelating van een biocide, waarvoor een standaard aanvraag is ingediend met een volledig dossier over het biocide zelf en over de werkzame stof(fen).

Dit formulier en deze bijlagen moeten ook gebruikt worden voor aanvragen  Uitbreiding / wijzigingsaanvraag Overgangsrecht.

Zie hieronder het aanvraagformulier en alle bijlagen die ingevuld moeten worden.