Formulier Exportverklaring / Form Export certificate

Voor de export van een toegelaten of geregistreerd gewasbeschermingsmiddel of biocide dient u een verklaring in bij het Ctgb.

Application form for an export certificate for the export of an authorised or registered plant protection product or biocide.