Form WI

Aanvraagformulier voor een mineure wijziging, en intrekking toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Dit formulier kunt u NIET gebruiken voor het wijzigen en intrekken van toelatingen onder biocidenverordening 528/2012/EU, deze dient u via R4BP aan te vragen.

Application for an amendment or withdrawal of an authorisation for plant protection products and biocides.

You cannot use form WI for changing or withdrawing authorisations under Biocidal Products Regulation 528/2012/EU; you must do this via R4BP.