Nieuwe beleidsregel voor namen gewasbeschermingsmiddelen en biociden

De dinsdag 18 oktober in de Staatscourant gepubliceerde beleidsregel voor de naamgeving van biociden en gewasbeschermingsmiddelen geeft een nadere uitwerking aan de Europese regelgeving (biocideverordening 528/2012 en gewasbeschermingsverordening 1107/2009). Deze vervangt de beleidsregel Besluit beleidsregel naamgeving toegelaten biociden en gewasbeschermingsmiddelen die gebaseerd was op de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Uitgangspunt blijft dat de naam van een gewasbeschermingsmiddel of biocide bij consumenten niet tot verwarring mag leiden over de identiteit, risico’s of werking van het middel. Bijvoorbeeld namen mogen ook als je ze uitspreekt, niet hetzelfde klinken ook al verschilt de schrijfwijze. Ook mag je een bestrijdingsmiddel bijvoorbeeld niet eufemistisch een ‘reinigingsmiddel’ noemen, en mag er geen verwarring optreden met de naam van de werkzame stof (bijvoorbeeld Ethanol) of de werking van het middel (bijvoorbeeld Algen- en mosverwijderaar), waardoor de schijn gewekt wordt dat werkzame stof en middel of werking en middel hetzelfde zijn, zodat die gemonopoliseerd kunnen worden als handelsnaam.

Bij twijfel of een handelsnaam voldoet aan dit beleid, beslist het college of de naam wordt toegestaan.

Zie hier voor de integrale tekst van de beleidsregel.