Same biocidal product voor enkel lid biocidefamilie

Om toelatinghouders, vooral de kleinere bedrijven, tegemoet te komen zijn de mogelijkheden van de same biocidal product-procedure verruimd. Voorheen kon je via deze procedure een toelating krijgen voor: een biocide dat identiek is aan een al toegelaten biocide, een biocide waarvoor de aanvraagprocedure nog loopt, of voor een biocidefamilie die identiek is aan een complete biocidefamilie (eventueel nog in aanvraag). Sinds kort is het nu mogelijk om een toelating te krijgen voor een product op basis van een ‘enkel lid’ uit een biocidefamilie.

Daarnaast is het nu ook mogelijk om via de same biocidal product-procedure een nationale toelating te krijgen voor een product dat identiek is aan een biocide met een Unietoelating of waarvoor een Unietoelatingsaanvraag loopt.

Deze wijzigingen in de same biocidal product-procedure (Uitvoeringsverordening (EU) 414/2013) zijn beschreven in Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1802, die vanaf 1 november 2016 van toepassing is. Eerder al was een Note for guidance beschikbaar, volgens welke als administratieve wijziging voor een biocidefamilie, een beperkt aantal karakteristieken van een groep binnen de familie (meta SPC’s) of een beperkt aantal voorgestelde toepassingen kan worden overgenomen.