Nieuwe waarschuwingszin tegen resistentie

Vanwege de ontwikkeling van resistentie en mogelijke kruisresistentie met antibiotica kan het Ctgb een nieuwe waarschuwingszin tegen resistentie opnemen, specifiek voor biocidemiddelen in de producttypen (PT’s) 1 t/m 5 met quaternaire ammoniumverbindingen of chloorhexidine als werkzame stof.

De zin luidt: “Dit middel bevat de werkzame stof (… naam werkzame stof…). Vanwege mogelijke resistentieontwikkeling en kruisresistentie met antibiotica verdient het aanbeveling resistentie-management toe te passen bij gebruik van dit middel.”

Het Ctgb past de nieuwe waarschuwingszin toe voor desinfectiemiddelen (PT1-5) en met een ‘nee, tenzij’ voor middelen buiten deze PT’s, bijvoorbeeld voor conserveringsmiddelen. Want ook buiten de PT’s 1-5 kan resistentiemanagement voor de genoemde stoffen nodig zijn. Bij middelen die meerdere werkzame stoffen bevatten, zal per keer worden beoordeeld of een resistentiezin moet worden opgenomen.