Bekendmakingen collegebesluiten biociden d.d. 25 april 2018

Toelating biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

NL-0011 008-0000

URAGAN D2 / BLUEFUME

waterstofcyanide

Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Na het afronden van de zienswijzeprocedure wordt dit houtconserveringsmiddel voor professioneel gebruik
toegelaten ter bestrijding van knaagdieren en bestrijding van insecten door middel van begassing.

NL-0018 763-0000

FANGA B+ BLOC P, PREVALIEN PRO RATICIDA BLOQUE HOME, FANGA BLOCK 12  (wederzijdse erkenning)

brodifacoum

TRIPLAN SA

Dit rodenticide voor professioneel en niet-professioneel gebruik wordt toegelaten voor de volgende toepassingen:

1) Professionals – bruine ratten /zwarte ratten / huismuizen – binnenshuis

2) Professionals – bruine ratten – riolen

3) Niet-professionals (breed publiek) – huismuizen – binnenshuis
4) Professionals – bruine ratten /zwarte ratten - om gebouwen en voedselopslagplaatsen.

15601 N

RTU ECD

didecyldimethylammonium chloride

Advanced Engineering Ltd.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten in opvangbakken en spoelen in klimaatregelings- en koelingssystemen voor kantoren.

15589 N

RIMASAN-H 10

actief chloor gevormd uit natriumhypochloriet

Tensid-Chemie GmbH

Dit desinfectiemiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor het desinfecteren van:

  1. inwendige oppervlakken van apparatuur, leidingen en tanks door middel van Cleaning-In-Place (CIP);
  2. oppervlakken van kratten, kisten, gereedschap, machineonderdelen en materialen in automatische reinigingssystemen;
  3. machineonderdelen en gereedschap door middel van dompelen.

in de cosmetische-, levensmiddelen- en diervoederindustrie.

15560 N

Intra Clean & Control

didecyldimethylammoniumchloride (DDAC), Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchloride (ADBAC) en glutaaraldehyde

Intracare B.V.

Dit desinfectiemiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor het desinfecteren van hoeven van hoefdieren in een hoefbad.

15595 N

Virocid RTU

alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchloride, didecyldimethylammoniumchloride en glutaaraldehyde

Cid Lines N.V.

Dit middel voor zowel professioneel als niet-professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen), gisten en virussen:

  • in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten voor huisdieren (honden, katten, konijnen, vogels, paarden en kippen) (professioneel en niet-professioneel gebruik);
  • in kamers, kooien of kasten voor dieren in veterinaire ziekenhuizen (professioneel gebruik).

NL-0018
764-0000

FANGA B+, LEUCO BF PASTA GREEN, PREVALIEN BRODI PASTA FRESCA (wederzijdse erkenning)

brodifacoum

TRIPLAN SA

Dit rodenticide voor professioneel en niet-professioneel gebruik wordt toegelaten voor de volgende toepassingen:

1) Professionals – bruine ratten /zwarte ratten / huismuizen – binnenshuis

2) Niet-professionals (breed publiek) – huismuizen – binnenshuis

3) Professionals – bruine ratten /zwarte ratten - om gebouwen en voedselopslagplaatsen

15596 N

TANAGARD 3790

2-octyl-2H-isothiazol-3-on (OIT), en het mengsel van de werkzame stoffen: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1) (CMIT/MIT)

Arch Timber Protection Ltd.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van schimmels in gebruiksklare oplossingen van het houtverduurzamingsmiddel TANALITH E 3462 (NL-0008998-0000).

15611 N

ERO MP

chloorkresol

European Registration Office B.V.

Dit desinfectiemiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van:

  • bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen), gisten en schimmels op oppervlakken, materialen en gereedschappen in dierverblijfplaatsen en de daarbij bijbehorende ruimtes;
  • eieren van spoelwormen Ascaris suum op oppervlakken in lege varkensstallen en bijhorende ruimtes,

 met uitzondering van transportmiddelen voor dieren.

15610  N

Dm Cid S Ultra

N-3-aminopropyl-N-dodecyl-1,3-propane diamine

Cid Lines N.V.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van bacteriën (exclusief bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op oppervlakken in de voedingsindustrie.

Uitbreiding biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

14799 N

KENOSAN LACTIC

L-(+)-melkzuur

Cid Lines N.V.

Dit desinfectiemiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op materialen (messen) en oppervlakken in de voedingsindustrie en na uitbreiding van de toelating ook op kleine materialen, die in dezelfde ruimte worden gebruikt als messen. Daarnaast is desinfectie van oppervlakken in de voedselindustrie uitgebreid met een extra dosering en contacttijd. 

Herregistratie en renewal biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

Aflevertermijn

Opgebruiktermijn

NL-0000 794-0000

frunax DS Rattenfertigkoeder

difenacum

frunol delicia GmbH

Dit middel voor professioneel gebruik wordt verlengd voor de volgende toepassingen:

1) Professionals – bruine ratten – riolen

2) Professionals – bruine ratten /zwarte ratten – binnenshuis

3) Professionals – bruine ratten /zwarte ratten – om gebouwen en voedselopslagplaatsen

4) Professionals – huismuizen – binnenshuis

13-04-2018

10-10-2018

NL-0001 394-0000

frunax DS Koederriegel

difenacum

frunol delicia GmbH

Dit middel voor professioneel gebruik wordt verlengd voor de volgende toepassingen:

1) Professionals – bruine ratten – riolen

2) Professionals – bruine ratten – binnenshuis

3) Professionals – bruine ratten – om gebouwen en voedselopslagplaatsen

4) Professionals – huismuizen – binnenshuis

13-04-2018

10-10-2018

NL-0006 282-0000

SUPER CAID WAX / MAKI BLOCK

bromadiolon

LIPHATECH

Dit middel voor professioneel gebruik wordt verlengd voor de volgende toepassingen:

1) Professionals – bruine ratten / huismuizen – binnenshuis

2) Professionals – bruine ratten – om gebouwen en voedselopslagplaatsen

3) Professionals – bruine ratten – riolen

13-04-2018

10-10-2018

Ingetrokken biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflevertermijn

Opgebruiktermijn

14773 N

ACTISAFE

salicylzuur

Timac Agro Nederland B.V.

31-12-2018

31-12-2018

31-12-2018

14772 N

ACTIPRO

salicylzuur

Timac Agro Nederland B.V.

31-12-2018

31-12-2018

31-12-2018

14774 N

DESBED DRY

salicylzuur

Timac Agro Nederland B.V.

31-12-2018

31-12-2018

31-12-2018

14725 N

Finion Mierenpoeder

diatomeënaarde

Beaphar B.V.

01-09-2018

01-01-2019

01-07-2019

14572 N

Numa Chlor

natriumhypochloriet

WVT Industries

20-04-2018

20-04-2018

20-04-2018