Evaluation Manual

Om de transparantie in de goedkeuring van werkzame stoffen en de toelating van biociden in Nederland te vergroten, ontwikkelt Ctgb twee handleidingen: de Evaluation en de Registration Manual.

Evaluation Manual

De Evaluation Manual is een technische werkinstructie voor de beoordeling (door het Ctgb) van een middel op aspecten zoals humane toxicologie of milieu en bestaat uit 3 onderdelen:

  1. EU deel over toepassing van het beoordelingskader van wet- en regelgeving, beleid en richtsnoeren
  2. Nationaal deel: over hanteren van nationaal specifieke elementen; en
  3. Beoordelingskader onder het overgangsrecht

De Evaluation Manuals worden regelmatig aangepast aan nieuwe geldende wet- en regelgeving en worden gepubliceerd in het Engels.

Evaluation Manual: de recentste versie 2.1/2.2/2.3

Voor aanvragen ingediend in de periode vanaf januari 2018 hanteert het Ctgb de Evaluation Manual versie 2.1/2.2/2.3

Evaluation Manual versie 2.1/2.2

Voor aanvragen ingediend in de periode vanaf november 2017 tot en met december 2017 hanteert het Ctgb de Evaluation Manual versie 2.1/2.2.

Evaluation Manual versie 2.1

Voor aanvragen ingediend in de periode vanaf juli 2017 tot en met oktober 2017 hanteert het Ctgb de Evaluation Manual versie 2.1.

Evaluation Manual versie 2.0/2.1-B

Voor aanvragen ingediend in de periode vanaf juni tot juli 2017 hanteert het Ctgb de Evaluation Manual versie 2.0/2.1-B.

Evaluation Manual versie 2.0/2.1-A

Voor aanvragen ingediend in de periode vanaf april 2017 tot en met mei 2017 hanteert het Ctgb de Evaluation Manual versie 2.0/2.1-A.

Evaluation Manual versie 2.0

Voor aanvragen ingediend in de periode oktober 2016 tot en met maart 2017 hanteert het Ctgb de Evaluation Manual versie 2.0.

Evaluation Manual versie 1.0

Voor aanvragen ingediend tot en met september 2016 hanteert het Ctgb de Evaluation Manual versie 1.0 ; deze bestaat uit 2 onderdelen: