Registration Manual

De Registration Manual geeft uitleg bij de verschillende aanvraagprocedures. De tool 'How to apply?' begeleidt u naar de juiste procedure voor het indienen van een aanvraag bij het Ctgb en ECHA.

De Registration Manual is, net als de Evaluation Manual, alleen op onze Engelse site beschikbaar.

Wijzigingen t.o.v. januari 2018

Op de ECHA website staat nu ook informatie en guidance over in situ gemaakte biociden. In de Registration Manual wordt hiernaar verwezen.

Biocidal product Regulation

General

Transistional legislation / national legislation