Voortgang toetsingskader

Het Ctgb stelt per kwartaal een overzicht op van de ontwikkeling van Europese guidances (zowel inhoudelijk als procedureel) en de ontwikkeling van Ctgb-beleid. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.

Inhoudelijk toetsingskader biociden in ontwikkeling

Per aspect verwachte implementatiedatum en een korte toelichting

Toetsingskader element

Aspect

Implementatie-
datum

Gremium / toelichting

1.Blootstellingsmodel voor pleziervaartuigen op zoetwater voor PT21 aangroeiwerende verven

Mil

Augustus 2017

ECHA publiceert in augustus.

2. Evaluation of the model SimpleTreat (= assessment tool for the fate of substances in waste water)

Mil

Eind 2017

Discussion at AHEE-1, the document was endorsed at WG-I-2017 and will be included in the TAB 1.3.

3. Publicatie van de werkafspraken uit de EU werkgroep voor FCE in de Technical Agreements Biocides (TAB)

FCE

Eind 2017

Opgenomen in de eerstvolgende update van Ctgb’s Evaluation Manual voor Biociden

4. Beschikbaar: transitional guidanceefficacy assessment PT14 rodenticiden

WZH

Eind 2017

Opgenomen in de eerstvolgende update van Ctgb’s Evaluation Manual voor Biociden

5.Revised ECHA guidance for BPR, Volume II Efficacy, Part B and CAssessment and Evaluation

WZH

Eind 2017

Opgenomen in de eerstvolgende update van Ctgb’s Evaluation Manual voor Biociden

6.WG agreements over dermal absorption van PT21 aangroeiwerende verven

Tox

Eind 2017

Opgenomen in de eerstvolgende update van Ctgb’s Evaluation Manual voor Biociden

7. Diverse nieuwe EU werkafspraken: ADI and ARfD derivation for biocidal active substances

Tox

Eind 2017

Opgenomen in de eerstvolgende update van Ctgb’s Evaluation Manual voor Biociden

8. AHEE Recommendation 12: default values for indoor Transfer Coefficient

Tox

Eind 2017

Opgenomen in de eerstvolgende update van Ctgb’s Evaluation Manual voor Biociden

9. Updated Technical Agreements Biocides (TAB)

FCE, WZH, Tox en Mil

Eind 2017

Technical Equivalence, revised TOX+ENV

10. 1st revision of ECHA guidance for BPR, Vol IV Environment, Part B Assessment (active substance) + new biocidal product part including Substances of Concern)

Mil

Eind 2017

Publicatie van de gereviseerde guidance wordt verwacht per juli 2017. Implementatie volgt daarna.

11. Revised ECHA guidance for BPR, Vol II  Efficacy, Part B+C Assessment and Evaluation: update to Section 5/PT8 Houtverduurzaming to add Appendix 4 on "Annex A of EN-599"

WZH

Eind 2017

Publicatie van de gereviseerde guidance wordt verwacht per augustus 2017. Implementatie volgt daarna.

12. Revised ECHA guidance for BPR, Vol II  Efficacy, Part B+C Assessment and Evaluation: update to PT5 Drinkwater following ECHA Disinfectants project

WZH

Eind 2017

Publicatie van de gereviseerde guidance wordt verwacht per augustus 2017. Implementatie volgt daarna.

13. Revised guidance on mixture toxicity

Mil

Eind 2017

Presented at WG-II-2017

14. Revision of recommendation 9: Hand disinfection in hospitals by professionals

Tox

2017

Implementatieplan aan het uitwerken

15. New guidance on Exposure assessment of teat disinfection products for veterinary hygiene

Tox

2017

Implementatieplan aan het uitwerken

16. New ECHA guidance for BPR, Volume V Specific guidance for Disinfection by-products

Tox en Mil

2017

Zie ECHA

17. Revised ECHA guidance for BPR, Vol III Human Health: update to address Part C Assessment

Tox

2017

Part B has been renamed as “Parts B+C” (Assessment & Evaluation)

18. New guidance on Estimating Dietary Risk from Transfer of Biocidal Active Substances into Foods – Non-professional Uses

Tox

2017

Publication foreseen for September 2017

19. New guidance on estimating livestock exposure to active substance used in biocidal product

Tox

2017

Publication foreseen for October 2017

20. New ECHA/EFSA guidance for the implementation of hazard-based criteria to identify endocrine disruptors (EDs) in the context of Regulations (EC) No 1107/2009 and (EU) No 528/2012

-

Voorjaar 2018

De inhoud van de (draft) guidance is vooralsnog niet openbaar, wel de outline

21. Revised ECHA guidance for BPR, Volume I Identity/physico-chemical properties/analytical methodology, part A + B + C Information Requirements, Assessment and Evaluation

FCE

2018

Publicatie van de gereviseerde guidance wordt verwacht per december 2017. Implementatie volgt daarna.

22. Revised ECHA guidance for BPR, Vol II  Efficacy, Part A Information Requirements: update to align with Part B+C Assessment and Evaluation

WZH

2018

Publicatie van de gereviseerde guidance wordt verwacht per 2017. Implementatie volgt daarna.

23. Revised ECHA guidance for BPR, Vol II  Efficacy, Part B+C Assessment and Evaluation: update to PT11 Conserveringsmiddelen voor vloeistofkoelings- en verwerkingssystemen , 12 Slijmbestrijdingsmiddelen

WZH

2018

Drafting/revisions by WG in progress (PT11/12)

Workshop planned for 11-2017 (preliminary)

24. Revised ECHA guidance for BPR, Vol II  Efficacy, Part B+C Assessment and Evaluation: update to PT19 Afweermiddelen en lokstoffen

WZH

2018

Drafting/revisions by WG in progress (PT19)

Workshop planned for 9-2017 (preliminary)

25. Fourth draft Manual of instructions to eCAs for evaluation of active substances used in disinfectants

Tox

Onbekend

Open discussion in EU Working Group HH and/or HEAdhoc

26. Validation by HEAdhoc of various new excel calculation sheets for PT 1-5 Disinfectants

Tox

Onbekend

PT 1 Menselijke hygiëne, PT 2 Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt, PT 3 Dierhygiëne, PT 4 Voeding en diervoeders and PT 5 Drinkwater were prioritized: collection of input received

27. New guidance on estimating transfer of biocidal active substance into foods – professional exposure

Tox

Onbekend

The CAs have recently agreed with the approach on MRL setting for biocides: guidance can be finalised.

28. New models on leaching to groundwater from paint, coatings and plaster

Mil

Onbekend

Open discussion in EU Working Group ENV and/or AHEE

29. Results from the 2nd EU Leaching Workshop for PT 8 Houtconserveringsmiddelen

Mil

Onbekend

-

30. Draft fish net scenario:discussion on the usefulness of the new version of MAMPEC to be initiated

Mil

Onbekend

Open discussion in EU Working Group ENV and/or AHEE

31. New guidance on aggregated exposure assessment

Mil

Onbekend

Open discussion in EU Working Group ENV and/or AHEE

32. New emission Scenario Document (ESD) for PT 6 Conserveermiddelen voor producten tijdens opslag

Mil

Onbekend

Emission scenario documents (ESDs) are used to estimate the initial release of substances from biocidal products (or treated materials) to the environment. This specific ESD for PT 6 was endorsed at WG-I-2017, the final version is to be placed on the ESD webpage.

33. Evaluation of ESD PT 14 Rodenticiden

Mil

Onbekend

The project is scheduled from January 2016 to November 2017.

34. Revised ECHA guidance for BPR, Volume V Specific guidance for Technical equivalence

-

Onbekend

Revisie van de bestaande guidance start uiterlijk in 2018

Procedureel toetsingskader in ontwikkeling

Per aspect verwachte implementatiedatum en een korte toelichting

Toetsingskader element

Impl. datum

Gremium/toelichting

35. Voortvloeiend uit de AS-besluiten van de anticoagulantia: geharmoniseerde min/max verpakkingsgrootte voor rodenticiden

Augustus 2017

EU guidance

36. Guidance on the relevance of new Guidance

Zomer 2017

Geimplementeerd; In de Ctgb’s Registration Manual voor Biociden op te nemen.

37. New guidance on the possibility of introducing new data or new information during the peer review process (active substance)

Zomer 2017

Opnemen in Ctgb’s Registration Manual voor Biociden

38. Uitvoeringsregels omtrent biociden met kennelijke gewasbeschermingstoepassingen

Zomer 2017

Uitvoeringsregels in lijn brengen met EU kaders. Implementatie lopend

39. Herziening van Vo. 414/2013 voor same biocidal products (SBP)

Zomer 2017

Opnemen in Ctgb’s Registration Manual voor Biociden

40. Van overgangsrecht naar BPR: in de notitie is onder andere beschreven hoe het Ctgb omgaat met zgn. ‘market freeze’

Zomer 2017

Geimplementeerd; In de Ctgb’s Registration Manual voor Biociden op te nemen.

41. New guidance on the handling of changes to the classification and labelling of authorised biocidal products

Zomer 2017

Implementatie lopend.

42. Uitblijven van een art 3(3) besluit over monitoring met feromonen (wel/geen biocidale toepassing?)

Zomer 2017

Uitvoeringsregels worden geïmplementeerd.

43. Aanpassing van het aanvraagformulier grote wijziging van een toelating (biocide of familie) waarbij Nederland de betrokken lidstaat is

[aanvraagtypen B-GWC en B-GWFC]

Zomer 2017

Implementatie lopend.

44. New guidance on the renewal of anticoagulant rodenticides: adaptation of products not subject to an on-going renewal to the new conditions in the AS renewal

Najaar 2017

Implementatie lopend.

45. Dossiervereisten voor toelating van een same biocidal product (Letter of Access)

Najaar 2017

Voor endorsement in CA september 2017?

46. New guidance on the handling the "stop of the clock" during the assessment of applications for product authorisation (= aanvragen voor toelating of parallelle wederzijdse erkenning van biociden)

Najaar 2017

Implementatie lopend.

47. New guidance on the renewal of approval of active substances which are both approved and listed in Annex I to the BPR

Najaar 2017

Voor endorsement in CA september 2017?

48. NLse systemen aanpassen aan de Europese subcategorieën van professionele gebruikers: prof / trained prof / industrial.

Winter 2017

Besluitvorming najaar.