Mag iedereen een biocide op de markt brengen?

Nee, alleen leveranciers van werkzame stoffen of biocidenleveranciers of -producenten die op de artikel 95 lijst staan. Deze lijst is te vinden op de website van de European Chemicals Agency (ECHA). Dit is bepaald in artikel 95 van de Biocidenverordening (BPR).