Waar vind ik de lijst van biocide werkzame stof dossiers die in het review programma opgenomen zijn?

Controleert u de lijst van goedgekeurde werkzame stoffen om na te gaan of het dossier voor de actieve stof/producttype combinatie waarin u geïnteresseerd bent in het Review programma is opgenomen en/of inmiddels tot een goedkeuring heeft geleid.

Voortgang van de besluitvorming met betrekking tot een dossier kunt u volgen op de pagina over Biocidal Product Committee opinions on active substance approval.