Wanneer is een Bewijs van vakbekwaamheid nodig?

Een Bewijs van vakbekwaamheid is vereist voor gebruik van een gewasbeschermingsmiddel of biocide indien in het toelatingsbesluit van het betreffende middel wordt bepaald dat de toelating geldt voor professioneel gebruik. Dit wordt bepaald in Artikel 71 van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Artikel 17 en 17a van het Besluit Gewasbeschermingsmiddelen en biociden stelt nadere regels aan het Bewijs van vakbekwaamheid.
Voor biociden wordt daarin tevens het toepassingsgebied voor professioneel gebruik nader omschreven:

Artikel 17a. Bewijs van vakbekwaamheid inzake biociden
1. Een bewijs van vakbekwaamheid inzake biociden als bedoeld in artikel 71, tweede en vierde lid, van de wet wordt verstrekt aan de persoon die voldoet aan bij regeling van Onze Minister te stellen voorwaarden inzake:
a. de distributie van gasvormige en gasvormende biociden,
b. de bestrijding van mollen en woelratten,
c. het afweren of bestrijden van een dierplaag,
d. het bestrijden van een houtrotverwekkende schimmel, of
e. het toepassen van gasvormige en gasvormende biociden, met uitzondering van de bestrijding van mollen en woelratten als bedoeld in onderdeel b.

Wij zijn niet in bezit van informatie over instellingen die opleidingen verzorgen ter verkrijging van een vakbekwaamheidsbewijs voor het hanteren van biociden. Onze expertise ligt niet op dit vlak. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina