Wanneer verandert de expiratiedatum bij herregistratie onder de BPR?

De expiratiedatum geeft aan wanneer een toelating afloopt. Echter zodra de toelatinghouder een herregistratie onder de biocidenverordening (BPR) aanvraagt, wordt deze procedureel verlengd (of verkort) tot de datum waarop het besluit over de registratie wordt genomen. Doorgaans is dat drie jaar na de datum van de Europese goedkeuring van de werkzame stof. In de toelatingendatabank wordt de expiratiedatum pas kort voor de oorspronkelijke expiratiedatum aangepast. Om zeker te weten of de toelating werkelijk verloopt op de getoonde datum is het verstandig contact op te nemen met de producent of het Ctgb.

Recent is bijvoorbeeld de werkzame stof di-koperoxide goedgekeurd, waardoor nu verschillende (herregistratie)aanvragen lopen om antifoulingmiddelen op basis van deze stof onder de biocidenverordening te brengen. De goedkeuringsdatum van di-koperoxide is 1 januari 2018. Voor middelen op basis van de stof is de aangepaste expiratiedatum dus 1 januari 2021. Herregistratie is verplicht om middelen op de markt te mogen houden. Voor middelen waarvoor géén herregistratie is aangevraagd, wordt de toelating ingetrokken.