Wat beschouwt het Ctgb als betrouwbaar eindpunt?

Dit zijn eindpunten die komen uit betrouwbare databases met openbare informatie (bijvoorbeeld REACH), of uit andere beoordelingskaders waarbij samenvattingen gemaakt zijn door onafhankelijke deskundigen.