Wat zijn Substances of Concern?

Substances of concern (SoC) zijn co-formulanten (hulpstoffen) in biociden, naast de werkzame stof, die potentieel een risico kunnen vormen voor mens en milieu. In de wetgeving van de Biocidenrichtlijn en Biocidenverordening wordt expliciet vermeld dat SoC moeten worden meegenomen in de risicobeoordeling.