Aanvraag comparative assessment

Om een middelenpakket met een significant lager risico voor mens en milieu te realiseren, beoordeelt het Ctgb ook alternatieven (comparative assessment) met alternatieven uit.