Aanvraag comparative assessment

Om een middelenpakket met een significant lager risico voor mens en milieu te realiseren, voert het Ctgb ook een vergelijkende beoordeling (comparative assessment) met alternatieven uit.