Consultatie over vermelding van Product Stewardship-zinnen en Emissie Reductie Plan zinnen in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Herijking van het Ctgb standpunt en werkwijze met betrekking tot het vermelden van Product Stewardship-zinnen en Emissie Reductie Plan zinnen op het Wettelijk Gebruiksvoorschrift.

Consultatie loopt tot en met 6 september 2019