Leeswijzer en lijst met kleine toepassingen

Voor kleine toepassingen in Nederland heeft het Ctgb eenĀ lijst ontwikkeld met een leeswijzer.

Voor de sierteelt is er een update van deze lijst kleine toepassingen beschikbaar, welke de eerder genoemde lijst vervangt (voor de sierteelt).

De indeling voor de sierteelt in deze update van de lijst kleine toepassingen is onder andere tot stand gekomen op basis van relevante items voor de risicobeoordeling (bedekte of onbedekte teelt, grondgebonden of niet-grondgebonden teelt, toepassingstechniek, interceptie, doelorganismen voor vogels en zoogdieren).