Ctgb-reacties EFSA-consultatie bijenrichtsnoer

In maart 2019 heeft de Europese Commissie aan de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) het mandaat gegeven om binnen twee jaar het bijenrichtsnoer (de Bee Guidance) op onderdelen te herzien. EFSA heeft daarbij ook voorzien in de consultatie van de risicobeoordelende instanties van lidstaten. Hieronder staan:

  • de Ctgb-reactie op de EFSA consultatie van het bijenrichtsnoer
  • en de reactie op het EFSA-conceptprotocol voor het bepalen van de achtergrondsterfte van bijen die het Ctgb samen met de WUR en het RIVM heeft opgesteld en bij EFSA ingediend.