Wob verzoek Zembla - tweede deelbesluit, hormoonverstorende stoffen

Zembla onderzoekt hoe de overheid mens en milieu beschermt tegen de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen. Hiervoor heeft Zembla het Ctgb gevraagd informatie over de beoordelende, adviserende en signalerende taken van het Ctgb openbaar te maken. Dat kan op grond van de Wet open overheid (Woo). In dit verzoek vraagt Zembla informatie uit de periode 1 januari 2011 t/m 9 oktober 2020. Dit is grote hoeveelheid uitzoekwerk en in overleg met Zembla is afgesproken dat dit in delen (deelbesluiten) openbaar wordt gemaakt.

Dit tweede besluit gaat over het deel van het verzoek waar wordt gevraagd naar de informatie over de opstelling, implementatie en discussies over de Europese wetenschappelijke criteria voor de identificatie van hormoonverstorende stoffen in gewasbeschermingsmiddelen.

Download 'Deelbesluit 2 - ZEMBLA definitief'

PDF document | 364 kB

Wob-verzoek | 02-09-2022

Download 'Bijlage I - juridisch kader Woo'

PDF document | 181 kB

Wob-verzoek | 02-09-2022

Download 'Bijlage II - inventarislijst bij tweede deelbesluit'

PDF document | 442 kB

Wob-verzoek | 02-09-2022

Download '(3) 20160824 C292.I.3a Tkn Notitie Hormoonontregelaars endocrine disruptors Redacted'

PDF document | 435 kB

Wob-verzoek | 02-09-2022

Download '(4) 20160928 C293.I.3a Tkn Notitie AO Hormoonontregeling 13sept Impressie Ctgb_Redacted'

PDF document | 155 kB

Wob-verzoek | 02-09-2022

Download '(6) 20170222 CA-Febr17-Doc.3.1.a draft delegated regulation.pdf'

PDF document | 166 kB

Wob-verzoek | 02-09-2022

Download '(7) 20170222 CA-Febr17-Doc.3.1.b Annex draft delegated regulation.pdf'

PDF document | 104 kB

Wob-verzoek | 02-09-2022

Download '(10) 20170509 Pt. B 08.01 12020 PPP CRIT REV 3.4.pdf'

PDF document | 162 kB

Wob-verzoek | 02-09-2022

Download '(11) 20170509 Pt. B 08.01 12020 ANNEX PPP CRIT REV 3.4.pdf'

PDF document | 57 kB

Wob-verzoek | 02-09-2022

Download '(12) 20170512 RE_ herziene voorstellen EDC criteria SCoPAFF mei 2017_ standpunt Ctgb_Redacted.pdf'

PDF document | 136 kB

Wob-verzoek | 02-09-2022

Download '(13) 20171204 FW_ HVS_ nieuw voorstel van de EC - reactie Ctgb_Redacted.pdf'

PDF document | 105 kB

Wob-verzoek | 02-09-2022

Download '(16) 20180125 Sharepoint verslag SCoPAFF 25jan 2018_Redacted.pdf'

PDF document | 82 kB

Wob-verzoek | 02-09-2022

Download '(19) 20180207 Ctgb-reactie factsheet hormoonverstorende stoffen_Redacted.pdf'

PDF document | 47 kB

Wob-verzoek | 02-09-2022

Download '(20) 20180213 MT2018 nr 07 ap 05a Tkn Notitie stavaza hormoonontregelaars_Redacted.pdf'

PDF document | 702 kB

Wob-verzoek | 02-09-2022

Download '(21) 20180215 FW_ EDs_Redacted.pdf'

PDF document | 83 kB

Wob-verzoek | 02-09-2022

Download '(23) 20180216 action point A17_02 - endocrine disruptors_Redacted.pdf'

PDF document | 46 kB

Wob-verzoek | 02-09-2022

Download '(24) 20180216 Pt. A 17.02-amendment to 844- ED Criteria Draft_Ctgb-NL_Redacted.pdf'

PDF document | 1,1 MB

Wob-verzoek | 02-09-2022

Download '(29) 20180500 implementatie_ed_criteria_cversie_Redacted.pdf'

PDF document | 2,6 MB

Wob-verzoek | 02-09-2022

Download '(30) 20180515 201805 Ctgb IA tgv techn guidance notes COM over ED AS en BP_MTversie 20180515_Redacted.pdf'

PDF document | 633 kB

Wob-verzoek | 02-09-2022

Download '(31) 20180523 4. College-update 23 mei 2018_Redacted.pdf'

PDF document | 107 kB

Wob-verzoek | 02-09-2022

Download '(32) 20180530 C313.I.07 Notitie impactanalyse staand beleid hormoonontregelaars_Redacted.pdf'

PDF document | 708 kB

Wob-verzoek | 02-09-2022

Download '(35) 20180627 1. C-314.I.07 Implemetatie van Guidance on Endocrine Disruption - College (2018)_Redacted.pdf'

PDF document | 189 kB

Wob-verzoek | 02-09-2022

Download '(38) 20180719 Sharepoint verslag SCoPAFF 19 jul 2018_Redacted.pdf'

PDF document | 126 kB

Wob-verzoek | 02-09-2022

Download '(40) 20190625 Verslag koffie-uurtje juni_Redacted.pdf'

PDF document | 67 kB

Wob-verzoek | 02-09-2022

Download '(49) 20220602 Sharepoint onderwerpdossier ED OD Endocrine Disruption_Redacted.pdf'

PDF document | 130 kB

Wob-verzoek | 02-09-2022

Download '36-20180627 2. C314.I.07 Notitie Implementatie Gd for the identification of endocrine disruptors_Redacted.pdf'

PDF document | 264 kB

Wob-verzoek | 02-09-2022

Download '20170222 C298.I.03f Tkn Ctgb en RIVM advies aan departementen n.a.v. het aangepaste voorstel voor wetenschappelijke criteria voor hormoonontregelende stoffen_Redacted.pdf'

PDF document | 344 kB

Wob-verzoek | 02-09-2022

Download '20180228 C310.I.03d Tkn Hormoonontregelaars 08211 stand van zaken met betrekking tot de vaststelling van criteria en richtsnoeren bij biociden gewasbeschermingsmiddelen_Redacted.pdf'

PDF document | 388 kB

Wob-verzoek | 02-09-2022