Goedgekeurde werkzame stoffen

Hieronder een overzicht van EU (SCoPAFF) besluiten over de plaatsing van werkzame stoffen gewasbeschermingsmiddelen.

In 2019 geplaatste en beëindigde werkzame stoffen

Hieronder een overzicht van de besluiten over werkzame stoffen in 2019:

December 2019:

Non-renewal of approval

 • Chlorpyriphos (ethyl)
 • Chlorpyriphos-methyl

Oktober 2019

Niet-goedgekeurde stoffen (non-renewal of approval):

 • Thiacloprid

Juli 2019

Goedgekeurde low risk stoffen:

 • Bacillus subtilis strain IAB/BS03

Renewal of approval:

 • Verticillium albo-atrum WCS850 (laag-risicostof)

 • Alpha-cypermethrin (CfS)

Niet-goedgekeurde stoffen (non-renewal of approval):

 • Methiocarb

Mei 2019

Goedgekeurde nieuwe stof:

 • Florpyrauxifen-benzyl

Renewal of approval:

 • 1-methyl-cyclopropene

 • Dimethenamid-P

 • Tolclophos-methyl

Niet-goedgekeurde stoffen (non-renewal of approval):

 • Desmedipham

 • Dimethoate

Verlenging van goedkeuring (extension of approval)

 • 1 naphthylacetamide: 31 December 2023

Maart 2019

Goedgekeurde low risk stof:

 • ABE-IT 56 (gistcellysaat)

Renewal of approval:

 • Isoxaflutole
 • Carvone

Niet-goedgekeurde stoffen (non-renewal of approval):

 • Chlorothalonil

Januari 2019

Goedgekeurde nieuwe stof:

 • mefentrifluconazole

Goedgekeurde low risk stof:

 • geen

Goedgekeurde basisstof:

 • geen

Niet-goedgekeurde stof (non-approval):

 •  geen

Niet-goedgekeurde stof (non-renewal of approval):

 • Ethoprophos

Verlenging van goedkeuring (extension of approval)

 • 1 naphthylacetamide: 31 December 2023
 • 1-naphthylacetic acid:'31 December 2023
 • acrinathrin: 31 December 2023
 • azoxystrobin: 31 December 2024
 • fluazifop p: 31 December 2023
 • fluroxypyr: 31 December 2024
 • imazalil: 31 December 2024
 • kresoxim-methyl: 31 December 2024
 • oxyfluorfen: 31 December 2024
 • prochloraz: 31 December 2023
 • prohexadione: 31 December 2022
 • spiroxamine: 31 December 2023
 • tefluthrin: 31 December 2024
 • terbuthylazine: 31 December 2024

SCoPAFF-vergadering

In de vergadering van het Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) worden stoffen goed- of afgekeurd voor toelating als werkzame stof in een bestrijdingsmiddel. Elke lidstaat is in dit comité vertegenwoordigd en de vergadering wordt voorgezeten door de Europese Commissie.

In bovenstaand overzicht staan de SCoPAFF-besluiten met betrekking tot de plaatsing van werkzame stoffen voor gewasbeschermingsmiddelen. Op de EU pesticides database is via uitgebreid zoeken gedetailleerde informatie over de inhoud en voorwaarden van de toelatingen te raadplegen.