Pre Application Support

Wilt u een nieuw gewasbeschermingsmiddel op de markt brengen en hierover advies krijgen? Wilt u knelpunten in uw aanvraagdossier bespreken met onze experts? Of aanvraaggerelateerde vragen stellen aan onze projectleiders? Het Ctgb biedt verschillende soorten meetings aan om potentiële aanvragers te informeren en te adviseren.

Vraag het de servicedesk

Welke aanvraagprocedure moet u volgen, wat zijn de eisen aan het dossier en welke kosten kunt u verwachten? Geeft de informatie op de site geen antwoord, dan kunt u tercht bij de servicedesk; bij voorkeur door onderstaand formulier te gebruiken.

De servicedesk ondersteunt op de eerste plaats aanvragers bij het indienen van een aanvraag voor een toelating of uitbreiding van een bestaande toelating. Ook kan zij u informeren over de wijze van beoordelen van dossiers door het Ctgb zodat u uw dossier goed kunt voorbereiden. De servicedesk beantwoordt geen vragen die een beoordeling inhouden van een dossier of de volledigheid van een dossier (of een deel hiervan). Verrichtingen in het kader van servicedeskverzoeken die meer dan 4 uur vragen, worden in rekening gebracht (zie tarievenbesluit).

Voor andere vraagstellers en vragen verwijzen wij graag naar onze contactpagina en de veelgestelde vragen.

Indien u optreedt namens een aanvrager, vermeldt hier de bedrijfsnaam en adresgegevens van de aanvrager.

Vul hier uw emailadres in; dit wordt alleen gebruikt voor correspondentie over de aanmelding.

Waar heeft u een vraag over?
Heeft uw vraag betrekking op?
avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw informatie wordt niet met derden gedeeld en uitsluitend gebruikt om uw vraag en /of verzoek te beantwoorden. Voor het bewaren van uw gegevens gelden wettelijke bewaartermijnen (zie Privacypagina). Na het verstrijken hiervan worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Om uw vraag en of verzoek te beantwoorden én de eventueel daaraan verbonden kosten aan u te kunnen factureren, hebben wij de gevraagde gegevens én uw toestemming om deze gegevens te mogen gebruiken nodig.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw vraag en of verzoek te beantwoorden en de eventueel daaraan verbonden kosten aan u te factureren. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Voor het bewaren van uw gegevens gelden wettelijke bewaartermijnen (zie Privacypagina). Na het verstrijken hiervan worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaringverplicht *