Pre-submission meeting

Tijdens de voorbereiding van uw aanvraagdossier kunt u een overleg aanvragen met onze experts om knelpunten in dit aanvraagdossier of de aanvraagprocedure te bespreken. De overlegmogelijkheid wordt aangeduid als een presubmission meeting (PSM). Voorheen werd er onderscheid gemaakt tussen twee overlegvormen, de RFM en de PSM, deze zijn samengevoegd tot één overlegvorm.

De PSM kan aangevraagd worden voor zonale aanvragen gewasbeschermingsmiddelen waarvoor Nederland zRMS is, en voor werkzame stofaanvragen waarvoor Nederland RMS is. Het Ctgb voert in de pré-aanvraagfase geen beoordelingen uit van dossiers of delen van dossiers.

Aanvraag Pre-submission meeting

U kunt een pre-submission meeting aanvragen middels onderstaand aanmeldformulier. Een PSM moet minimaal 6 weken voor de gewenste datum worden aangevraagd. Na aanmelding ontvangt u van de servicedesk nadere informatie over de planning en het aanleveren van de benodigde informatie. Alle benodigde informatie moet uiterlijk 3 weken voor de meeting bij het Ctgb aanwezig zijn. Houdt u er rekening mee dat de volgende informatie gevraagd zal worden:

  • Een agenda met tijdsindicatie per agendapunt,
  • de vragen die u in de meeting wilt stellen (per specialisme),
  • specifieke aspecten van het dossier die u wilt bespreken (bijvoorbeeld specifieke studies of delen van risicobeoordelingen). Van deze specifieke of algemene onderwerpen stuurt u ons een beschrijving.

Voorwaarden

Voor het organiseren van de PSM worden de werkelijke kosten in rekening gebracht. Hierbij wordt een voorschotbedrag van €1.000,- per expertise gevraagd. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de pagina Tarieven. Bij tussentijdse annulering zullen de reeds gemaakte kosten in rekening worden gebracht. Onderstaand aanmeldformulier is bestemd voor het aanmelden van een pre-submission meeting (PSM) voor gewasbeschermingsmiddelen of werkzame stoffen voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen.

Aanmelden voor PSM Gewas

*: verplicht veld

*: verplicht veld

*: verplicht veld

*: verplicht veld

*: verplicht veld - Vul hier uw factuuradres in wanneer dit afwijkt van het postadres.

*: verplicht veld - Vul hier uw mailadres in; dit wordt alleen gebruikt voor correspondentie over de aanmelding.

*

*: verplicht veld

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw informatie wordt niet met derden gedeeld en uitsluitend gebruikt om uw vraag en /of verzoek te beantwoorden. Voor het bewaren van uw gegevens gelden wettelijke bewaartermijnen (zie Privacypagina). Na het verstrijken hiervan worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Om uw vraag en of verzoek te beantwoorden én de eventueel daaraan verbonden kosten aan u te kunnen factureren, hebben wij de gevraagde gegevens én uw toestemming om deze gegevens te mogen gebruiken nodig.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw vraag en of verzoek te beantwoorden en de eventueel daaraan verbonden kosten aan u te factureren. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Voor het bewaren van uw gegevens gelden wettelijke bewaartermijnen (zie Privacypagina). Na het verstrijken hiervan worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *