Request for meeting

Wilt u ter voorbereiding van uw aanvraagdossier of een EU-stofbeoordeling een aantal aanvraaggerelateerde vragen aan onze projectleiders of experts stellen? Vraag dan een request for meeting (RFM) aan. Deze meeting is gericht op potentiële aanvragers van gewasbeschermingsmiddelen die zijn gestart met het opstellen van het dossier en hierover advies willen krijgen.

Als het dossier vrijwel compleet is en u nog vragen heeft of een inschatting wilt over de kwaliteit van uw dossier, dan kunt u een pre-submission meeting (PSM) aanvragen bij het Ctgb.

RFM

In een request for meeting (RFM) kunt u een antwoord krijgen op vragen die u heeft als u aan de opbouw van uw dossier begint.

Het Ctgb voert in de pré-aanvraagfase geen beoordelingen uit van dossiers of delen van dossiers.

Geeft u aan voor welke expertises u een vraag heeft:

 • Projectleider (procedureel)
 • Fysisch-chemische eigenschappen en analytische methoden
 • Humane Toxicologie
 • Residuen
 • Fate en gedrag in het milieu
 • Ecotoxicologie
 • Werkzaamheid

De volgende informatie moet door Ctgb worden ontvangen bij uw aanvraag voor een RFM:

 • een gedetailleerde, gespecificeerde lijst van de vragen die u in de meeting wilt stellen (per specialisme),
 • specifieke aspecten van het dossier die u wilt bespreken (bijvoorbeeld specifieke studies of delen van risicobeoordelingen). Van deze specifieke of algemene onderwerpen stuurt u ons een beschrijving.

De volgende informatie moet ontvangen zijn door het Ctgb op zijn laatst 3 weken voordat de bijeenkomst plaatsvindt:

 • de namen van de deelnemers,
 • de namen en mailadressen van deelnemers die via teleconference willen deelnemen,
 • een gedetailleerde agenda voor de bijeenkomst,
 • uw presentatie (indien beschikbaar).

Wilt u bovenstaande informatie tijdig opsturen? Als deze niet tijdig is aangeleverd zal de meeting worden verplaatst naar een latere datum.

De kosten van de meeting worden berekend door nacalculatie. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de pagina Tarieven. Bij tussentijdse annulering zullen de reeds gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

Onderstaand aanmeldformulier is bestemd voor het aanmelden van een request for meeting (RFM) voor gewasbeschermingsmiddelen of werkzame stoffen voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen.

Aanmelden RFM gewasbeschermingsmiddelen

*: verplicht veld

*: verplicht veld

*: verplicht veld

*: verplicht veld

*: verplicht veld - Vul hier uw factuuradres in wanneer dit afwijkt van het postadres.

*: verplicht veld - Vul hier uw mailadres in; dit wordt alleen gebruikt voor correspondentie over de aanmelding.

Ik heb vragen voor de volgende experts:verplicht *

*: verplicht veld

verplicht *

*: verplicht veld

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw informatie wordt niet met derden gedeeld en uitsluitend gebruikt om uw vraag en /of verzoek te beantwoorden. Voor het bewaren van uw gegevens gelden wettelijke bewaartermijnen (zie Privacypagina). Na het verstrijken hiervan worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Om uw vraag en of verzoek te beantwoorden én de eventueel daaraan verbonden kosten aan u te kunnen factureren, hebben wij de gevraagde gegevens én uw toestemming om deze gegevens te mogen gebruiken nodig.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw vraag en of verzoek te beantwoorden en de eventueel daaraan verbonden kosten aan u te factureren. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Voor het bewaren van uw gegevens gelden wettelijke bewaartermijnen (zie Privacypagina). Na het verstrijken hiervan worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaringverplicht *