Gegevensbescherming en gegevensuitwisseling

Op grond van de Verordening Gewasbeschermingsmiddelen (EG) 1107/2009 is het niet mogelijk om te verwijzen naar gegevens over werkzame stoffen van een andere eigenaar van een gegeven die niet is gebruikt voor toelating van een gewasbeschermingsmiddel in Nederland. De verordening staat het gebruik van deze gegevens toe. Het is echter niet de taak van het Ctgb om deze gegevens beschikbaar te stellen voor de aanvrager.