Afgeleide vergunning

Een afgeleide vergunning wordt gegeven aan producten die worden verkocht onder een andere naam maar identiek zijn aan een origineel product.

Het Ctgb behandelt afgeleide vergunning van gewasbeschermingsmiddelen op basis van het Guidance document on renewal (Withdrawal and amendment of authorisation under Regulation (EC) 1107/2009). Dit betekent dat de aanvraag voor een afgeleide vergunning van een gewasbeschermingsmiddel administratief wordt afgehandeld op basis van de moedertoelating. Het toepassingsgebied van de afgeleide vergunning moet daarom overeenkomen met (of kleiner zijn dan) dat van de moedertoelating. De aanvraag voor de afgeleide vergunning kan dan ook pas ingediend worden, zodra de moeder hiervoor een toelating heeft en dit geldt ook voor uitbreidingen. Aanvragers moeten dus eerst nagaan of de uitbreiding van de moedertoelating al rond is, en pas daarna een aanvraag voor een afgeleide toelating indienen.

Het tarief voor de afhandeling van een aanvraag voor een afgeleide toelating voor een toegelaten gewasbeschermingsmiddel kunt u vinden in het tarievenbesluit.

Registration manual

In de Registration manual (alleen Engelstalig) leest u meer hierover. Per aanvraagtype wordt daar in 4 onderdelen (Characteristics, Registration process, Instruction for submission en Documentation) het proces uit de doeken gedaan.