Afgeleide vergunning

Een afgeleide vergunning is een vergunning om een identiek product onder een andere naam op de markt te mogen brengen.

Wat is het verschil tussen een afgeleide vergunning en een afgeleide toelating?

Er zijn geen verschillen tussen een afgeleide vergunning en een afgeleide toelating. Voorheen werd de term afgeleide toelating gebruikt. Tegenwoordig spreekt men,  in overeenstemming met de Verordening, over afgeleide vergunningen.

Waar kan ik zien welke afgeleide vergunningen zijn verleend?

Evenals bij als andere toegelaten en vervallen middelen kunt u ook de verleende en vervallen afgeleide vergunningen raadplegen in onze toelatingen databank. In het excelbestand Public Authorisations report vindt u in kolom G om wat voor toelating het gaat: Moedertoelating/afgeleide vergunning/parallelvergunning. In kolom J vindt u per wanneer het middel op de markt is, en in kolom K ziet u tot wanneer het middel op de markt mag zijn (verlening van deze datum is mogelijk). Via kolom C gaat u naar de gebruiksaanwijzing. Hierin vindt u bijvoorbeeld waar het middel voor is toegelaten en  welke dosering dient te worden aangehouden. In de toelatingen databank kunt u alle besluiten zien die voor een bepaald middel zijn genomen.

Waar kan ik meer informatie vinden over dit onderwerp?

In de Registration manual (alleen Engelstalig) kunt u meer lezen over dit onderwerp. De informatie in de Registration Manual is bedoeld voor diegene die een aanvraag willen indienen. In de Registration Manual komen de volgende onderwerpen aan de orde: Characteristics, Registration process and Instruction for submission. Kijk in de Registration manual bij Derived trade permit.

Registration manual

In de Registration manual (alleen Engelstalig) leest u meer hierover. Per aanvraagtype wordt daar in 4 onderdelen (Characteristics, Registration process, Instruction for submission en Documentation) het proces uit de doeken gedaan.