Kleine wijziging WG

Bij zonaal toegelaten middelen (onder Verordening 1107/2009) dient het formulier 'Wijziging WGGA/WG voor Nederland specifieke vereisten' te worden gebruikt voor wijzigingen die alléén Nederland-specifieke vereisten betreffen, en waarbij enkel het nationaal addendum van de beoordeling moet worden gewijzigd. Deze aanvragen zullen nationaal worden afgehandeld. Een voorbeeld is het toevoegen of verwijderen van een Nederland-specifieke restrictiezin. Dit formulier kan niet worden gebruikt voor wijzigingen waarbij ook het core deel van de beoordeling moet worden gewijzigd. Voor dergelijke wijzigingen dient het formulier 'Zonale aanvraag Nederland RMS'  te worden gebruikt.

Bij nationaal toegelaten middelen (onder Richtlijn 91/414/EG) dient ook het formulier 'Wijziging WGGA/WG voor Nederland specifieke vereisten' te worden gebruikt voor kleine wijzigingen op het WG(GA). In het kader van de overgang naar Verordening 1107/2009 zullen deze aanvragen nationaal worden afgehandeld. Voorbeelden van kleine wijzigingen zijn wijziging in een restrictiezin, wijzigingen in toepassingstijdstip of (kleine) wijziging van de frequentie van een toepassing. Ook toevoeging van LDS (Low Dosage System) aan een volveldsbehandeling wordt gezien als kleine wijziging. Dit formulier kan niet worden gebruikt voor grote wijzigingen, bijvoorbeeld uitbreidingen met een nieuw gewas, toevoeging van veldteelt aan bedekte teelt (en vice versa), majeure wijziging samenstelling ,verhoging van de dosering of uitbreiding met een volledig andere toepassingsmethode. Voor dergelijke wijzigingen dient het formulier 'Zonale aanvraag Nederland RMS'  te worden gebruikt.

Tarieven

De kosten voor een wijzigingsaanvraag (NLWG) waarbij alleen het nationaal addendum hoeft te worden beoordeeld, staan in het Tarievenbesluit.

Registration manual

In de Registration manual (alleen Engelstalig) leest u meer hierover. Per aanvraagtype wordt daar in 4 onderdelen (Characteristics, Registration process, Instruction for submission en Documentation) het proces uit de doeken gedaan.

Etiketwijziging en Activiteitenbesluit

Een wijziging van een etiket, bijvoorbeeld een zonale of nationale wijzigingsaanvraag (resp. ZWTG en NLWG), is een logisch moment om dat etiket aan te passen aan de eisen uit het Activiteitenbesluit. Zo’n wijziging heeft dus niets te maken met een wijziging in de beoordeling door het Ctgb. Het draagt er aan bij dat oude etiketten langzaam verdwijnen. Dit biedt meer duidelijkheid en eenduidigheid voor de teler en ook voor handel en handhaver.

Alleen eisen die verder gaan dan de eisen uit het Activiteitenbesluit worden op het etiket opgenomen. De wetgever gaat er van uit dat de teler/gebruiker bekend is met de bepalingen uit het Activiteitenbesluit.