Mineure en administratieve wijzigingen

Mineure wijzigingen zijn eenvoudige veelal administratieve wijzingen; zoals bij voorbeeld wijziging van de toelatinghouder van het middel, wijziging van de NAW gegevens; wijziging van de naam van het middel en administratieve wijziging van het WG (taalkundige wijzigingen en beperkingen toepassingsgebied) en een intrekking van het middel.

Wat wordt bedoelt met mineure wijzigingen?

Met mineure wijzigingen bedoelt men kleine wijzigingen. De volgende typen aanvragen vallen onder deze categorie:

  • Wijziging productieproces (inclusief nieuwe/additionele productielocatie)
  • Niet wezenlijke wijziging samenstelling
  • Wijziging etikettering (clp classificatie)
  • Wijziging verpakking
  • Wijziging houdbaarheidstermijn

Meer informatie staat in de Registration manual - Minor or administrative changes.