Mineure en administratieve wijzigingen

Mineure wijzigingen zijn eenvoudige veelal administratieve wijzingen; zoals bij voorbeeld een intrekking van een toelating op verzoek van de toelatinghouder.

De volgende typen wijzigingen en intrekkingen worden hiermee bedoeld:

  • Wijziging productieproces (inclusief nieuwe/additionele productielocatie)
  • Niet wezenlijke wijziging samenstelling
  • Wijziging etikettering
  • Wijziging verpakking
  • Wijziging middelnaam
  • Wijziging naam toelatinghouder en adresgegevens
  • Overschrijving middelen op ander bedrijf
  • Mineure wijziging WGGA/WG waarbij GAP niet wijzigt en er geen risicobeoordeling nodig is

De werkwijze voor deze wijzigingen wordt op grond van artikel 45 van de verordening voortgezet. Bovenstaande wijzigingen zijn alleen mogelijk voor in Nederland toegelaten middelen.

Registration manual

In de Registration manual (alleen Engelstalig) leest u meer hierover. Per aanvraagtype wordt daar in 4 onderdelen (Characteristics, Registration process, Instruction for submission en Documentation) het proces uit de doeken gedaan.