Mineure en administratieve wijzigingen

Mineure wijzigingen zijn eenvoudige veelal administratieve wijzingen; zoals bij voorbeeld wijziging van de toelatinghouder van het middel, wijziging van de NAW gegevens; wijziging van de naam van het middel en administratieve wijziging van het WG (taalkundige wijzigingen en beperkingen toepassingsgebied) en een intrekking van het middel.

Wat wordt bedoeld met mineure wijzigingen?

Mineure wijzigingen zijn kleine wijzigingen die vallen onder de volgende typen aanvragen:

  • Wijziging productieproces (inclusief nieuwe/additionele productielocatie)
  • Niet wezenlijke wijziging samenstelling
  • Wijziging etikettering (clp classificatie)
    Wanneer de etikettering van een product moet worden aangepast, bijvoorbeeld door een gewijzigde geharmoniseerde classificatie en labeling voor een van de componenten (ATP wijziging), dient hiervoor een aanvraag voor wijziging van de etikettering te worden ingediend. Voor producten onder overgangsrecht kan dit middels een WI formulier (optie 1.9) voor mineure wijzigingen Gewasbeschermingsmiddelen.
  • Wijziging verpakking
  • Wijziging houdbaarheidstermijn

Meer informatie staat in de Registration manual - Minor or administrative changes.